Youtube
Facebook

Praktikcenteret for virksomheder

Her finder du information om det at være læreplads for en elev fra Herningsholm Erhvervsskole.

Hvordan finder jeg en elev?

Du kan slå et stillingsopslag op på www.praktikpladsen.dk

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte. Så kan vi være behjælpelige med at formidle dit stillingsopslag videre til eleverne.

Hvordan bliver min virksomhed godkendt som praktiksted?

Det er det faglige udvalg inden for din branche, der skal godkende din virksomhed som praktiksted. Skolen kan være behjælpelig med yderligere information. Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter.

Må jeg ansætte flere elever, end virksomheden er godkendt til?

Det må du i princippet ikke. Du kan søge dispensation ved det faglige udvalg inden for din branche.

Hvad koster det at have en elev?

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche. Når eleven er på skoleophold, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne. Læs mere under "Hvad kan jeg få i tilskud".

Hvad kan jeg få i tilskud?

Befordringstilskud

Din virksomhed kan få tilskud til elevers transportudgifter, når de er på skoleophold. Du skal huske at godkende oplysninger på ATP's selvbetjening for at få befordringstilskuddet udbetalt.

Læs mere på virk.dk

Lønrefusion

Virksomheden kan få refunderet elevløn, når eleven er på skole.

Kost og logi

Virksomheden kan få refunderet udgifter i forbindelse med elevens ophold på skolehjem.

Læs mere på virk.dk

Læs mere om skolehjemmet

Hvad er en uddannelsesplan?

Det er en god idé at lave en uddannelsesplan for din elev fra begyndelsen, så du er sikker på, at eleven får lært det han/hun skal.

Du kan eventuelt bruge www.elevplan.dk som et redskab til at evaluere, om din elev når de mål, der er fastsat i bekendtgørelsen.

Hvilke typer uddannelsesaftaler er der?

  • Almindelig uddannelsesaftale: gælder for hele læretiden
  • Kort uddannelsesaftale: gælder for minimum en praktikperiode og minimum et skoleophold på hovedforløbet
  • Kombinationsaftale: når to eller flere virksomheder deles om en elev

Hvordan laver jeg en uddannelsesaftale?

Du finder vejledning og formularer til uddannelsesaftaler her.

Hvordan er det at have en elev?

Læs om to virksomheders erfaringer med at have en elev fra Herningsholm Erhvervsskole:

Maskinsnedker hos Nobia (EUX-elev)

Tømrer hos Hanning Tømrer (EUX-elev)

Hvor kan jeg finde mere information?

www.praktikpladsen.dk og på www.elevplan.dk kan du finde flere nyttige oplysninger om at have elever.