Youtube
Facebook

Kvalitet

Her i hjemmesidens kvalitetsdel  kan du læse om målsætninger, værdigrundlag, kompetenceudvikling for de forskellige afdelinger på Herningsholm Erhvervsskole.

Du kan se karaktergennemsnit, nøgletal og resultater af gennemførte evalueringer. De forskellige data er opdelt efter uddannelsesretning. 

Undervisningsministeriet's lov om gennemsigtighed og åbenhed af 06.06.2002 

De seneste tilføjelser til denne lov er fra den 18. maj 2005 og vedrører oplysninger vedr. overgangsfrekvens til anden uddannelse, fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens og frafald m.m. Læs tilføjelserne her.

Genvej til oplysninger

Samlet linksamling for EUD, AMU, Erhvervsgymnasium og fællesområder.

Se linksamling her