Youtube
Facebook

Hvad kræver det at være underviser

For at blive ansat som underviser på en erhvervsskole er der en række krav, du skal opfylde. Der er både krav om erhvervserfaring og krav om uddannelse. Såvel uddannelses- som erhvervskrav er forskellige, alt efter hvilke fag du skal undervise i og på hvilket niveau. Ansættes du som underviser, men uden undervisningserfaring, hjælper vi dig godt på vej med f.eks. en mentorordning og den 1 årig pædagogikum uddannelse, betalt af skolen, i arbejdstiden. 

Nyttige link til UddannelsesGuiden med mere information om kravene til uddannelse for:

Lærere ved de gymnasiale uddannelser

Lærere ved tekniske skoler

Læs mere om det pædagogiske grundlag på Herningsholm Erhvervsskole.

Læs mere om vores aktuelle udviklingsprojekter på Herningsholm Gymnasium.