Youtube
Facebook

Hvad kræver det at være underviser

For at blive ansat som underviser på en erhvervsskole er der en række krav, du skal opfylde. Der er både krav om erhvervserfaring og krav om uddannelse. Såvel uddannelses- som erhvervskrav er forskellige, alt efter hvilke fag du skal undervise i og på hvilket niveau. Ansættes du som underviser, men uden undervisningserfaring, hjælper vi dig godt på vej med f.eks. en mentorordning og den 1 årig pædagogikum uddannelse, betalt af skolen, i arbejdstiden. 

På UddannelsesGuiden kan du læse om jobbet som underviser:

På Herningsholm Erhvervsskole har vi pædagogiske grundlag for vores uddannelser.