Herunder finder I skemaerne for de forskellige klasser samt uddybende beskrivelser af en række af fagene.

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

Skak

Projektdag

Klassens tid

Matematik

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Matematik

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

10.45-11.30 

Matematik

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

Pause 

12.00-12.45 

Matematik

Engelsk

Projektdag

Dansk

Engelsk

12.45-13.30 

Matematik

Engelsk

Projektdag

Dansk

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Engelsk 

Skak

Projektdag 

Klassens tid

Dansk 

08.55-09.40 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk 

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

10.45-11.30 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk

Matematik

Projektdag 

Engelsk

Matematik

12.45-13.30 

Dansk 

Matematik

Projektdag 

Engelsk

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Matematik

Skak

Projektdag 

Klassens tid

Engelsk 

08.55-09.40 

Matematik 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Engelsk 

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Matematik 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

10.45-11.30 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Engelsk 

Dansk 

Projektdag 

Matematik 

Dansk

12.45-13.30 

Engelsk 

Dansk

Projektdag 

Matematik 

 

Modtageklassen har et dynamisk skema.


Obligatoriske fag

I danskfaget vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder med at skrive, analysere og forstå ældre, såvel som nyere, tekster som en del af en kommunikationssituation og at se dem i et samtidsperspektiv. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Du får undervisning i at udtrykke dig præcist og varieret samt at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

-          skriftsprog og talesprog

-          genrebegrebet, sprog, stil og grammatik

-          ældre og nyere litteratur

-          journalistiske genrer og medier - trykte og elektroniske

-          kommunikation og argumentation

-          danskfaglige begreber

-          digital ordbog

Undervisningsmaterialet tilgås digitalt 
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve i faget ved årets afslutning

Beskrivelse følger.

Beskrivelse følger.

· Forbedrer elevernes logiske tankegang, og dermed forbedres matematikkundskaberne

· Øger koncentrationsevnen

· Er inkluderende

· Styrker læringsfællesskaber 

Alle elever har en lektion med klassens tid pr. uge. Klassens tid bruges til den fælles planlægning og forberedelse af f.eks. OSO-opgave, terminsprøver, generel information eller andre ting, som klasselæreren finder nyttige for eleverne. I klassens tid arbejder vi også med at skabe et godt socialt miljø.

Valgfag

Beskrivelse følger.

Beskrivelse følger.

Temafag er et dannelsesfag på skemaet med 3 lektioner om ugen. Faget kører i en 3-ugers turnus, så eleverne skifter tema og underviser hver 3.uge.

Vi arbejder for eksempel med følgende temaer:

Social, sundhed og pædagogik

Personlig udvikling og mindfulness
Digital dannelse - etik og moral
Til glæde og gavn for andre

Motion og bevægelse
Positiv psykologi

Gode vaner for dig og din krop
Kunst og kreativitet

Her arbejder vi for eksempel med:

· Klimaforandringer og fremtidens verden

· Dansk kultur og demokrati

· Arbejdsmarkedets historie

· Musikhistorie

· Filmhistorie  

Individuel undervisning med afsæt i en ugentlig projektdag, hvor der tages udgangspunkt i elevens uddannelses-/karriereønsker og interesser, som man kan få mulighed for at afprøve. Dette kan for eksempel være:

 

· Dage i værksteder og med projekter i samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner og gymnasier

· Undervisningsopgaver fra HHX, HTX, EUX, STX, HF  

· Uddannelsespraktik/virksomhedspraktik.

· Virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagpersoner.

· Uddannelsesvejledning via personlige samtaler

· Bevidsthed om egne kompetencer

· Viden om arbejdsmarkedets muligheder

· Forberedelse til arbejdslivet

 

Der vil være mulighed for at vælge mellem mange forskellige uddannelser at gennemføre projekter i. Projekterne gennemføres i samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne i Herning.