I studiehåndbogen finder du alt det, du bør vide, når du skal i 10. klasse på Herningsholm

Trivsel

Ordensregler

Ringetider

Feriekalender

Vi ønsker et godt studiemiljø og en god trivsel for alle vores elever. Derfor har vi formuleret et antal punkter, som vi ser som vigtige for trivsel og sammenhold blandt vores elever. Vi kalder det for ”den gode Herningsholm-elev”.

De gode Herningsholm-elever:

·       Overholder aftaler (opgaver der skal løses m.v.) 

·       Møder til tiden

·       Rydder op efter sig selv (og andre)

·       Hilser på hinanden

·       Respekterer hinanden (kommunikerer med respekt m.v.)

·       Hjælper hinanden

·       Udviser positivt engagement


·       Du har mødepligt til alle timer og skal ved sygdom melde, at du ikke kommer, INDEN undervisningen går i gang i anvist system.

·       Vi forventer, at du deltager aktivt og engageret i undervisningen og samarbejder om at skabe et godt studiemiljø for dig selv og alle andre elever.

·       Mobiler skal være slukket i undervisningen. 

·       Skolens computere skal behandles varsomt og med omtanke. Jf. etiske regler på området.

·       Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt og med omtanke.

·       Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for andre elever, studerende, skolens personale og kursister, i og udenfor skolen, samt på sociale medier.

·       Skolen er røg- og snusfri.

·       Alkohol og stoffer er forbudt og medfører bortvisning, både hvis du medbringer det, eller er påvirket. Rundering med narkohund kan forekomme.

·       Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende, men også udenfor skolens område.

·       I yderste konsekvens kan brud på ordensreglerne medføre bortvisning.


ModulPause
Kl. 8.10-9.4020 min.
Kl. 10.00-11.3030 min.
Kl. 12.00-13.3010 min.
Kl. 13.40-15.10

Ferie

Fra og med dato

Til og med dato

Første skoledag

12. august 2019

 

Efterårsferie

12. oktober 2019

20. oktober 2019

Juleferie

21. december 2019

1. januar 2020

Vinterferie

8. februar 2020

16. februar 2020

Påskeferie

4. april 2020

13. april 2020

St. Bededag

8. maj 2020

10. maj 2020

Kr. Himmelfartsdag

21. maj 2020

24. maj 2020

Pinseferie

30. maj 2020

1. juni 2020 

Grundlovsdag

5. juni 2020

 

Sommerferie

26. juni 2020

 

Ferie

Fra og med dato

Til og med dato

Første skoledag

10. august 2020

 

Efterårsferie

10. oktober 2020

18. oktober 2020

Juleferie

19. december 2020

3. januar 2021

Vinterferie

13. februar 2021

21. februar 2021

Påskeferie

27. marts 2021

5. april 2021

St. Bededag

30. april 2021

2. maj 2021

Kr. Himmelfartsdag

13. maj 2021

16. maj 2021

Pinseferie

22. maj 2021

24. maj 2021

Grundlovsdag

5. juni 2021

 

Sommerferie

25. juni 2021