Nyt tilbud om kompetenceudvikling på 3D-printområdet med høj faglighed og kvalitet i undervisningen på korte, effektive kurser med masser af information og vidensdeling.

AM-teknologien - også kendt som 3D-printteknologien er i en rivende udvikling i disse år. Konstant ses innovative eksempler på nye designs, nye produkter og løsninger baseret på 3D-print. Der printes i plast, keramiske materialer og ikke mindst i metaller.

3D-print i metal åbner helt nye muligheder ift. design, produktionsprocesser og produkter, hvor der kan printes konstruktioner, geometrier og detaljer, som ellers har været vanskelige eller umulige at fremstille på andre måder.

 

Styrket konkurrenceevne

For at styrke konkurrenceevnen skal små og mellemstore virksomheder fra metalindustrien blive dygtigere til at tænke 3D-print ind i deres forretningsmodel og udnytte teknologiens muligheder bedst muligt.

Industriens Fond har bevilliget 921.000 kroner til et projekt, der skal udvikle industriens kompetencer inden for 3D-print.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Aarhus Universitet og Dansk AM HUB.

Kompetenceudvikling - Virksomhedsrettede kurser, workshops og seminarer

Projektet udmøntes i en række intensive AM- /3D-printkurser, 3D-workshops og seminarer til virksomhederne.

Kurser og workshops tilbydes i 2 moduler og gennemføres som praksisnær undervisning, på korte kurser af 4 timers varighed.
3D-printkurserne og workshops kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Virksomhederne kan deltage i de enkelte kurser og workshops efter behov.

Kurserne er ganske gratis, men nøgleordene for kurserne er: høj faglighed, kvalitet i undervisningen og korte, effektive kurser, så der vil være noget for både medarbejdere med kendskab til 3D-print, og de der kun har hørt om det.

I 2. og 3 kvartal 2021 vil 3D-printkonsulenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Aarhus Universitet og Dansk AM HUB, henvendes sig til et udpluk af danske industrivirksomheder med henblik på en dialog om virksomhedernes aktuelle eller fremtidige anvendelse af 3D -print / AM-teknologi i design, konstruktion eller produktionsfaserne – eller måske direkte i slutproduktet.

Samtidig vil vi gerne invitere virksomhederne til at deltage i kompetenceudviklingsprojektet i alle, flere eller enkelte 3D-printkurser.

I forbindelse med projektet uddannes der et 3D-print ambassadørkorpset bestående af industriteknikerelever fra en lang række virksomheder. Eleverne er fremtidens kompetente medarbejdere, og disse uddannes og inspireres til at se og anvende de mange nye muligheder, som industrivirksomhederne kan opnå fordele af ved anvendelse af 3D-printteknologier.  

Ønsker du mere information, er du altid velkommen til at kontakte: 

 

Specialkonsulent Nils Hedegaard på tlf. 2542 4512 eller mail: nh@slet-dette.herningsholm.dk  

Eller

Uddannelsesleder Søren Steffensen på tlf. 2969 6478 eller mail: sst@slet-dette.herningsholm.dk


Hent flyer om projektet her (PDF)

Flere virksomheder ser potentialet i 3D-print. Én af dem er Green Box i Aulum

Hver dag udvides mulighederne inden for 3D-metalprint. Innovative eksempler på produkter og nye løsninger baseret på 3D-printede metalmaterialer vises...

Herningsholm er den eneste uddannelsesinstitution i Danmark med metalprinter