Vil du gerne den lige vej til en fremtid inden for handel, kontor, salg, service og det at skabe gode oplevelser for kunderne, så er dette fagretningen for dig.

Du vil her få kendskab til følgende uddannelser:

Du får viden om hvilke forventninger, krav og arbejdsprofil, der er for de forskellige uddannelser, og du får kendskab til brancherne ved selv at få fingrene i faget og dermed blive klogere på, hvilken retning du skal vælge.

Aktiviteter i fagretningen

Fagretningen henvender sig til dig, der har interesse for et eller flere af følgende områder:
salgs- og indkøbsprocesser, digital handel, distribution og lagerstyring, planlægning af event der passer til kundens behov, administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab, god service og personlige fremtræden i virksomheden.

Du kommer til at arbejde med følgende temaer på introducerende niveau: idéudvikling, analyse, logistik, økonomi, forretningsgange, intern og ekstern kommunikation, kundeadfærd, digital handel, salg, etik og markedsføring.

Din skoledag

På ”EUD/EUX Business” skal du have en række fag på højere niveau end på de fleste erhvervsuddannelser. Du skal derfor være indstillet på, at der kræves noget ekstra af dig, hvis du vælger denne fagretning. I slutningen af grundforløb 1 vælger du, om du vil tage den restende del af din uddannelse som EUX eller EUD.

Gennem tværfaglige projekter vil du blive præsenteret for cases (problemstillinger), som kan opstå på din fremtidige arbejdsplads, og du vil lære, hvordan du bedst kan løse disse opgaver ved at arbejde i teams.

Fagretningen tager afsæt i praktiske projekter som fx udvikling af forskellige forretningsmodeller.

Klar til praktik

Fagretningen giver dig også viden om, hvordan du gør dig klar til praktikpladssøgning og får skrevet en ansøgning, så der er fokus på det, der sælger dig bedst muligt til din kommende praktikplads.


Fagretningen er tilknyttet hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice.