Som automatiktekniker består dit arbejde i at finde fejl, reparere og opstille automatiske maskiner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift, så arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

På uddannelsen lærer du om automatiske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektronik og stærkstrømssystemer. Du arbejder også med automatiserede systemer, der er baseret på trykluft (pneumatik) og væsketryk (hydraulik).

Uddannelsen kræver både stor interesse for teknik og elektronik, og den stiller krav til din omhyggelighed og samarbejdsevne.

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig.

 

Varighed

Uddannelsen varer minimum 2 år og 6 måneder.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier tilbyder vi kun Grundforløb 2.

Specialer

På automatik- og procesuddannelsen er der flere specialer at vælge mellem:

 • Automatikmontør
 • Automatiktekniker
 • Automatiktekniker i elektrobranchen
 • Elevatortekniker
 • Automatiseringstekniker

 

Automatikmontør opbygger og reparerer elektriske motorer og pneumatiske kredsløb.

Automatiktekniker opbygger og indkører fuldautomatiske anlæg.

Automatiktekniker i elektrobranchen er specialiseret i automatik i industrien, og opsætter maskiner til produktion.

Elevatortekniker efterser og vedligeholder elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

Automatiseringstekniker er en overbygning på automatiktekniker, hvor arbejdet består i at arbejde med robotteknologi og dens anvendelse i industrien. 

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Opbygning

For mere om uddannelsens opbygning henviser vi til Uddannelsesguiden, hvor alle fem specialer er beskrevet.

 

Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag og fagområder, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

 

 

Grundfag

 • Dansk E
 • Fysik F
 • Matematik E
 • Engelsk E

Fagområder

 • Automatikteknisk dokumentation
 • Styringsteknik
 • Mekanisk montage
 • Motorer
 • Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg
 • Pneumatik
 • Hydraulik
 • Systematisk vedligehold
 • Automatikprojekt
 • Kundeservice
 • Elektroviklinger

For at kunne begynde på hovedforløbet på automatik- og procesuddannelsen skal du have bestået:

 • Fysik F
 • Dansk E
 • Matematik E
 • Engelsk E

og opnået følgende certifikater:

 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelser 
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Svejsning og termisk skæring

Vil du vide mere?

Kenneth Østergård Lauridsen
Konstitueret uddannelsesleder

Din vejleder

Rikke Peters Andreasen

72 13 48 46
rpa@slet-dette.herningsholm.dk 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister.