Hvis du har en gymnasial uddannelse med bestået dansk A-niveau, matematik B-niveau samt fysik B-niveau har du mulighed for at tage en elektrikeruddannelse på et særligt studenterhold.

Du får merit for de fag, du allerede har og kan dermed gennemføre uddannelsen ¾ år hurtigere end normalt, så uddannelsen varer mellem cirka 3½ år og cirka 4 år.

 

Opbygning

Grundforløbet (GF2) samt første hovedforløb (H1) er fælles for alle elever. Resten af hovedforløbet er bygget op omkring 28 valgfrie moduler af hver 4 ugers varighed. Du og den virksomhed, du tegner en uddannelsesaftale med, vælger enten 4 moduler (elektriker 1) eller 5 moduler (elektriker 2).

Elektriker 1: Grundforløb 12 uger og hovedforløb 3 år


Elektriker 2: Grundforløb 12 uger og hovedforløb 3 ½ år 

Starttidspunkt:

Starten på grundforløbet (GF2) er torsdag den 8. november 2018, og sluttidspunkt er fredag den 8. februar 2019. 

Første hovedforløb (H1) starter uge 44 i 2019, og sluttidspunkt er uge 6 i 2020. 

Da modulvalget er valgfrit for den enkelte elev, kan dette ikke planlægges på forhånd.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte: