Industritekniker - Talentsporet er en del af industriteknikeruddannelsen på et højere fagligt niveau. Elever kan indstilles til Talentsporet i samråd mellem skole, virksomhed og elev efter H1.

På uddannelsen har du fag som fræsning og svejsning, men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner og produktudvikling.

Skoleperiodernes længde og antal er som på den almene industriteknikeruddannelse, men niveauet er højere. Læs mere om den almene industriteknikeruddannelse.


Industritekniker - Talentsporet er for elever som:

  • har en praktikplads
  • har gennemført grundforløb og H1 til Industritekniker med godt resultat
  • ønsker at tage resten af uddannelsen på højt niveau

Uddannelsen udbydes til elever fra hele landet.

Hvis du har taget grundforløbet på en anden erhvervsskole, skal din praktikvirksomhed give skolen besked på, at du skal fortsætte på Herningsholm Erhvervsskole. Derefter overflytter erhvervsskolen dig til Herningsholm Erhvervsskole, og du er klar til Industritekniker - Talentsporet.

Det får du, hvis du vælger Industritekniker - Talentsporet:

  • Fokus på innovation, iværksætteri og forretningsforståelse
  • Erfaring i brug af de nyeste programmer og maskiner
  • Forøget fokus på sammenhængen mellem praktik- og skoleperioder
  • Intensiv brug af it og ny undervisningsteknologi 
  • Undervisning i en klasse kun for talentsporselever for at skabe det bedst mulige læringsmiljø