På Herningsholm Erhvervsskole bliver du undervist i et moderne værksted med gode værkstedsfaciliteter og diagnoseudstyr. Du lærer dine egne metoder til fejlfinding og arbejder med motorcykler, knallerter og scootere – nye som gamle.

Som knallertmekaniker lærer du at reparere knallerter. Du lærer at skifte tændrør, olie og filtre samt smøre og justere. Du lærer også at bruge håndbøger, så du ved, hvordan knallerten er bygget op.

Som motorcykelmekaniker lærer du bl.a. om tændingssystemer, kobling, gearkasse og kølesystemer. Du får også et grundigt kendskab til motorer, lige fra 1-cylindrede til store 4-takterere med flere cylindre.

Som knallertmekaniker kan du videreuddanne dig til motorcykelmekaniker. Som motorcykelmekaniker kan du blandt andet videreuddanne dig til autoteknolog, driftsteknolog offshore, produktionsteknolog og i eksport og teknologi.

Varighed

Uddannelsen til knallertmekaniker varer 2 år og 9 mdr.

Uddannelsen til motorcykelmekaniker varer 4 år.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk.

Hvis du gerne vil uddanne dig til knallert- og motorcykelmekaniker, skal du på www.optagelse.dk:

 • Tilmelde dig fagretningen To hjul og metal under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport
  (Grundforløb 1: hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 14 måneder

Eller:

 • Tilmelde dig direkte til knallert- og motorcykelmekanikeruddannelsen
  (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden eller har en læreplads)

Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag og fagspecifikke områdefag, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Grundfag

 • Dansk E
 • Engelsk F
 • Matematik E

Områdefag

 • 2- og 4 taktsmotorer
 • Affjedringssystemer
 • Arbejdsmiljø
 • Brandbekæmpelse
 • Bremsesystemer
 • Brændstofsystemer
 • Elektriske anlæg
 • EPOXY
 • Førstehjælp
 • Gearsystemer
 • Informationsteknologi
 • Materialeforståelse
 • Salg og service
 • Styresystemer
 • Tændingssystemer
 • Økonomi

For at kunne begynde på hovedforløbet til knallert- og motorcykelmekaniker skal du have bestået:

 • Dansk E
 • Matematik E
 • Engelsk F

og opnået følgende certifikater:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Færdselsrelateret førstehjælp
 • Førstehjælp, mellem niveau
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater

Under hovedforløbet er du skiftevis på skoleophold og i praktik i en virksomhed.

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads i studiehåndbogen.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.