GF2 Online er et internetbaseret forløb for dig, der ønsker en merkantil erhvervsuddannelse. Der findes tre muligheder alt efter om du har en HHX, anden studentereksamen eller folkeskole.

Online GF2 er en internetbaseret uddannelse, som er fleksibelt opbygget, så du kan læse, når det passer dig. Du kan således have et deltidsjob ved siden af uddannelsen. Undervisning vil foregå fortrinsvis om aftenen – men der forekommer dagundervisning.

Forløbet foregår online via webinarer, konferencer og samtaler. Det er et fuldtidsstudie, så der skal forventes et stort arbejdspres, med læsning og opgaveløsning. Du bestemmer dog selv, hvornår du vil læse og skrive.

Vi arbejder på LYNC og Skype (konferenceværktøjer), og der vil være mødepligt til webinarer, videokonference og samtaler.

Der vil være mulighed for én mødedag, hvor du fysisk kan komme på skolen på 5 og 10 ugers forløbet. Den første mødedag, som er obligatorisk og også foregår på Skype, vil være opstart med praktiske informationer, teknik og undervisning.

Varighed

Længden på det online Grundforløb 2 afhænger af din tidligere uddannelse:

 • 20 uger er for dig, der har et folkeskolebevis (adgangskrav er 02 i dansk og matematik).
 • 10 uger er for dig, der har en studentereksamen fra STX, HTX eller HF.
 • 5 uger er for dig, der har en studentereksamen fra HHX.

Vælg retning

Når du tilmelder dig skal du vælge retning. Du kan vælge detail, handel, kontor eller eventkoordinator.

Med den online GF2 får du adgang til at søge elevplads (hovedforløb) inden for den retning, du har valgt.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Online GF2 starter nye hold flere gange om året. 

Der starter både 5, 10 og 20 ugers forløb på følgende datoer:

 • Mandag den 14. januar 2019 (uge 3)
 • Mandag den 28. januar 2019 (uge 5)
 • Mandag den 25. februar 2019 (uge 9)
 • Mandag den 11. marts 2019 (uge 11)
 • Mandag den 1. april 2019 (uge 14)
 • Tirsdag den 23. april 2019 (uge 17)
 • Tirsdag den 14. maj 2019 (uge 20)
 • Onsdag den 29. maj 2019 (uge 22)
 • Mandag den 17. juni 2019 (uge 25)

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. 

Sådan tilmelder du dig:

 1. Du skal gå ind på www.optagelse.dk og tilmelde dig med dit nem-id.
 2. Du skal vælge Herningsholm Erhvervsskole – Grundforløb 2.
 3. Du vælger retning (Detail, event, handel eller kontor).
 4. Du skal nu vælge starttidspunkt. Hvis den ønskede dato ikke er i listen, vælger du bare næstkommende dato. Vælg relevante skoleår, fx 2017/2018. I kommentarfeltet skriver du herefter ønsket startuge/startdato, samt at du ønsker online.
 5. Du indsender din ansøgning elektronisk.
 6. Du får efterfølgende en bekræftende mail fra skolen.

Alle online uddannelser er moduliseret. Det vil sige at du færdiggør et fag før du starter det næste. Grundfag findes i 1-4 ugers moduler og URF er et 5 ugers modul.

Da det er en fuldtidsuddannelse skal du forvente et intenst forløb med en vis arbejdsmængde. 


20 ugers Grundforløb 2 (GF2) for grundskoleelever

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning.

A) Hvis du vælger Detail, Handel eller Event, vil din uddannelse bestå af:

 • IT C
 • EØ C
 • Afsætning C
 • ENG D/C
 • DA D/C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter) 

B) Hvis du vælger Kontor (EUX), vil din uddannelse bestå af: 

 • IT C
 • EØ C
 • Afsætning C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb.
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter) 

For at vælge Kontor (EUX), er det en forudsætning, at du har gennemført dansk, engelsk og samfundsfag på C niveau.


10 ugers Grundforløb 2 (GF2) for Studenter

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning. Du kan vælge Detail, Handel, Event eller Kontor (EUX).

Din uddannelse vil bestå af:

 • IT C
 • EØ C
 • Afsætning C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter)

5 ugers Grundforløb 2 (GF2) for HHX’ere

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning. Du kan vælge Detail, Handel, Event eller Kontor (EUX).

Din uddannelse vil bestå af:

 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 30 minutter)

Forløbene afsluttes med en eksamen. For 5 ugers forløb med 30 minutters eksamen i USF. For 10 ugers forløb med 30 minutters eksamen i et af de tre grundfag samt 30 minutters eksamen i USF. For 20 ugers forløb med 30 minutters eksamen i et af de fem grundfag samt 30 minutters eksamen i USF.

Vi arbejder på online-uddannelsen med:

 • It's Learning - LMS (Learning Management System)
 • LYNC - Skype - telefon- og videokonferencer(Webinarer).
 • E-mail

Det vil være en fordel, hvis du som studerende har:

 • En stabil og hurtig internetforbindelse. (minimum 2. Mbit)
 • En windowsbaseret PC med en nyere MS-officepakke(indeholdende Access).
 • Webcam 
 • Headset m/mikrofon
 • En Skype-konto.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget og adgangsgivende til, at søge elevplads (Hovedforløb) inden for valgt retning.

Det er gratis for dig at tage det merkantile grundforløb 2 online.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.