5 eller 10 ugers merkantilt grundforløb for studenter er for dig, der har afsluttet en studentereksamen fra STX, HF, HTX eller HHX og ønsker en karriere inden for brancherne kontor, handel, detail eller event.

Med et Grundforløb 2 for studenter får du kompetencer fra de merkantile grundforløb. 

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning. Du kan vælge detail, handel, eventkoordinator eller kontor (EUX). 

Med den mekantile GF2 for studenter får du adgang til at søge elevplads (hovedforløb) inden for den retning, du har valgt.

Varighed

Længden på det merkantile Grundforløb 2 afhænger af din tidligere uddannelse:

 • 10 uger er for dig, der har en studentereksamen fra STX, HTX eller HF.
 • 5 uger er for dig, der har en studentereksamen fra HHX.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

På dagskolen er der løbende optag (hver uge) med individuelle forløb (ikke hold/klasse). 

Sådan tilmelder du dig:

 1. Du skal gå ind på www.optagelse.dk og tilmelde dig med dit nem-id.
 2. Du skal vælge Herningsholm Erhvervsskole – Grundforløb 2.
 3. Du vælger retning (Detail, Event, Handel eller Kontor).
 4. Når du skal vælge starttidspunkt har du to valgmuligheder: Januar og August. Her vælger du den næstkommende dato. Vælg skoleåret 2016/2017. I kommentarfeltet skriver du herefter ønsket startuge/startdato.
 5. Du indsender din ansøgning elektronisk.
 6. Du får efterfølgende en bekræftende mail fra skolen.

Din uddannelse består af følgende merkantile grundfag:  

 • Erhvervsøkonomi, niveau C  
 • Afsætning, niveau C  
 • Informationsteknologi, niveau C  
 • Grundforløbsprojekt

Eksamen

Grundforløb for studenter afsluttes med eksamensform, der afspejler den undervisningsform, du har tilmeldt dig. På holdundervisningen er det en tværfaglig projektopgave med mundtlig eksamen samt standpunktskarakterer i samtlige fag. Prøven skal bestås.

Du kan tage de to forløb som skoleforløb på EUD/EUX Business i Ikast.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.