En teknisk designer arbejder med opgaver inden for konstruktion, tegning og beregning, planlægning og drift eller illustration og teknisk design. På skolen lærer du at tegne og konstruere ting på computer.

Som teknisk designer er du ofte bindeled mellem den administrative og den udførende del af virksomheden. Derfor samarbejder du med mange andre faggrupper: ingeniører, arkitekter, håndværkere og kontorpersonale.

På uddannelsen til teknisk designer vil du opleve et højt fagligt niveau.

Vi differentierer undervisningen, og møder dig, hvor du er.

Der er et godt sammenhold imellem grundforløbs- og hovedforløbseleverne, da vi underviser fem forløb i samme lokale.

Fremtidsmuligheder

Du kan videreuddanne dig til f.eks. multimediedesigner eller bygningskonstruktør. Du kan også tage en professionsbachelor i eksport og teknologi.

Varighed

Uddannelsen til teknisk designer varer 2 år og 6 mdr.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk

Hvis du gerne vil uddanne dig til teknisk designer, skal du på www.optagelse.dk: 

 • Tilmelde dig fagretningen To hjul og metal under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport (Grundforløb 1: hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 14 måneder)

Eller:

 • Tilmelde dig direkte til teknisk designeruddannelsen (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden eller har en læreplads)

Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag og fagspecifikke områdefag, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Grundfag

 • Dansk E
 • Matematik E

Områdefag

 • Brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Konstruktion
 • Planlægning
 • Teknisk formidling

For at kunne begynde på hovedforløbet til teknisk designer skal du have gennemført:

 • Matematik E
 • Dansk E

og opnået følgende certifikater:

 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp, mellem niveau

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en praktikaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en praktikaftale med en virksomhed, kan du komme i skolepraktik*. 

I skolepraktikken fungerer Herningsholm som din praktikplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

Under hovedforløbet er du skiftevis på skoleophold og i praktik i en virksomhed.

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads i studiehåndbogen.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.