Et praktikophold i udlandet er en oplevelse og kan give dig faglige og personlige kvalifikationer, som efterspørges af fremtidens virksomheder. Du kan tage en del, eller hele din praktik i udlandet og få tilskud til det fra PIU ordningen (AUB).

Der er to forskellige måder, du kan bruge PIU:

  • Udstationering: Hvis du har en dansk praktikplads/uddannelsesaftale, så kan du aftale en udstationering i udlandet med din arbejdsgiver, typisk vil det være en samarbejdspartner, et datter/søsterselskab, en underleverandør eller lignede. Udstationeringen skal min. vare en måned. 
  • Skoleudsendelse: Hvis du ikke har en dansk praktikplads/uddannelsesaftale, kan du, når du har gennemført grundforløbet, tage kontakt til en virksomhed i udlandet. Skolen skal dog forhåndsgodkende virksomheden inden praktikperioden starter.

Kontakt
PIU-vejleder Jane Bennetzen er på kontoret i lokale 24.17, hvor du altid er velkommen, hvis du har spørgsmål.

PIU-vejleder Jane Bennetzen
Tlf.: 72134602
E-mail: jb@herningsholm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om PIU-ordningen her