Så kom og besøg os på Herningsholm Erhvervsskole! Vi udbyder 3 nye tilbud med fokus på praksisfaglighed og med udgangspunkt i en kropslig og aktiv tilgang til undervisningen. Med disse tilbud ønsker vi at fremme elevernes motivation for læring og forståelse af teori gennem fremstillingen af produkter i en problembaseret og anvendelsesorienteret undervisningsform. 

Download pdf med tilbud: Klik her

Målgruppe: 4. og 6. årgang

Indhold: En dag i praksisfaglighedens tegn. Eleverne præsenteres for en fagcase, hvori fælles mål fra fagene dansk, matematik og engelsk inddrages. Klassen arbejder både teoretisk og praktisk med casen i værkstederne i samarbejde med en af vores dygtige faglærere fra erhvervsuddannelserne. Dagen afsluttes med fælles præsentationer af produkter eller løsninger. Fagcasen skal give eleverne en oplevelse af, hvordan fagene kan overlappe hinanden og spille sammen i en praksisnær sammenhæng. 


Varighed:
1 eller 2 dage

Målgruppe: 7.-8. årgang

 

Indhold: En dag med Håndværk og Design på Herningsholm Erhvervsskole, med fokus på håndværk i et eksamensforberedende forløb. Forløbet er skruet sammen som et samarbejde mellem en grundskolelærer og en lærer på en erhvervsuddannelse om eleverne og deres læring forud for eksamen. Både lærer og elever bliver klædt på til eksamen i Håndværk & Design. Vores lærer står for indhold og program for dagen, og grundskolelæreren byder ind med refleksioner knyttet til elevernes samlede læringsforløb.

 

Varighed: 1 dag

Målgruppe: Udskolingen

 

Indhold: Projektdagene er et samarbejde mellem en grundskoleklasse og en erhvervsuddannelse om eleverne og deres læring. En projektdag skal tage udgangspunkt i noget, som eleverne er ved at lære, og som skal kvalificeres praksisfagligt i et samarbejde mellem en erhvervsskolelærer og klassens egen lærer. I forløbet skal eleverne arbejde kreativt og innovativt. Gennem eksperimenter finder de frem til en løsning og efterfølgende yderligere en løsning, som er endnu bedre.

 

Varighed: 1 dag

TILMELDING SENEST D. 17. JUNI 2022

Kontakt Louise Lyngsø på mail: LLY@slet-dette.HERNINGSHOLM.DK

Ved henvendelse svar venligst på: 

1) Hvilket forløb I ønsker at tilmelde jer?

2) Skole og hvilket klassetrin?

3) Jeres kontaktperson og kontaktoplysninger?

 

For tilmelding til sikkerhedskursus: Håndværk & design samt Inspirationskursus: Håndværk & design: send en mail til uddannelsessekretær Lene Simonsen på ls@slet-dette.herningsholm.dk med navn, CPR-nummer og skolens EAN-nummer. Mailen skal sendes som “sikker mail”.
Eller tilmeld dig gennem Herning Kommunes kursusudbud.

Datoer for Inspirationskursus: Håndværk & design: 15. juni 2022 eller 22. juni 2022.


Kontakt

Anna Jakobsen

Afdelingsleder, Grundskoleenheden

M  ANJA@slet-dette.HERNINGSHOLM.DK

   

Louise Lyngsø
Grundskoleenheden

M  LLY@slet-dette.HERNINGSHOLM.DK