Elevråd

Som elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium kan du bruge din viden udover det almindelige skolearbejde. Du har blandt andet mulighed for at blive en del af skolens elevråd. Elevrådet er elevernes talerør og består af to repræsentanter fra hver klasse og en formand. Som bindeled mellem elever og ledelse har elevrådet meget indflydelse på dagligdagen på gymnasiet.

Kom med i elevrådet og få kompetencer inden for:

  • Planlægning
  • Koordination
  • Mødeafholdelse
  • Idégenerering
  • Ledelse
  • Organisation

Under elevrådet er der bl.a. et festudvalg, som står for at arrangere fredagscaféer, gymnasiefester og andre events, f.eks. store sportsbegivenheder på storskærm.

Projekt frivillig

Du kan også tage en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis.
Det er essensen i projektfrivillig, som handler om at give alle på ungdomsuddannelserne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde. Initiativet skaber kontakt mellem unge på en ungdomsuddannelse og de frivillige foreninger. 

Læs mere på projektfrivillig.dk