For dig der vil være indkøber. En central spiller i virksomheden - med viden om kulturer på tværs af landegrænser, forhandling med leverandører og prisfastsættelse af produkter.

Du drømmer måske om at gøre karriere som indkøber på det danske marked eller internationalt. Måske synes du, at shippingbranchen eller tøjbranchen lyder spændende. Indkøb er en vigtig funktion i alle brancher, og virksomhederne har i dag mere fokus på indkøberens rolle, da de er en vigtig brik i at skabe gode resultater. Derfor tilbyder denne linje som noget specielt også faget Indkøb, som koncentrerer sig om de teorier og modeller, der er med til at optimere indkøbsfunktionen.

Formål

Du får indgående viden om virksomheder og deres rolle i samfundet. På Indkøb og økonomi fokuseres på den enkelte virksomheds opgave med at skaffe den rette mængde råvarer fra den rigtige leverandør i den rette kvalitet og mængde på det rette tidspunkt og til den rigtige pris.

Undervisningen

For at arbejde som indkøber er det vigtigt at have god indsigt i din virksomhed og i branchen. Du skal kende til indkøbets forskellige funktioner og selve indkøbsprocessen og kunne udarbejde økonomiske kalkulationer i relation til indkøbet. Gennem undervisningen bliver du således i stand til at tage den bedste indkøbsbeslutning for den enkelte virksomhed.

Du skal færdes hjemmevant på både det nationale og det internationale marked. For at være i stand til det, skal du kunne andre landes sprog og have indsigt i fremmede kulturer og vide, hvilke økonomier og love andre lande har.
Fagene på denne studieretning bidrager på hver deres måde til, at du når disse mål.

Fagpakke

Faget international økonomi er en videreudvikling af samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.
I virksomhedsøkonomi arbejdes der med optimering af virksomhedens indtjening, hvor indkøbsfunktionen spiller en stor rolle. Der arbejdes også med konkrete virksomheders regnskaber, og du kommer til at analysere virksomhedens mulighed for øget indtjening.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat samt spændende muligheder for videreuddannelse og job.

 

Tilmeld dig en uddannelse!