For dig der vil læse videre på engelsk og interesserer dig for økonomi og internationale forhold.

 

Et godt fundament for en international videregående uddannelse inden for økonomi. Vi underviser i international økonomi og afsætning på engelsk, og du får mulighed for at tage det internationalt anerkendte Cambridge English Certificate Advanced. For at blive optaget på et engelsksproget universitet er det et krav, at du dokumenterer dine engelske sprogfærdigheder med en internationalt anerkendt prøve.

Formål

Du får indgående viden om de kræfter, der påvirker den internationale økonomi, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling, demografi og hvilken betydning, det har for internationale virksomheder og deres forretningsstrategier.

Undervisningen

Forberedelse til Cambridge English Certificate Advanced vil foregå uden for undervisningen i det obligatoriske fag engelsk A.

Bemærk – Der vil være en egenbetaling på ca. 3000 kr. i forbindelse med prøven til Cambridge English Certificate Advanced.

Som en del af undervisningen vil du få mulighed for at komme på studieture til Europa, USA og Asien.

Fagpakke

Faget international økonomi er en videreudvikling af samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.

I faget afsætning lærer du at vurdere, om et marked er attraktivt, herunder kulturelle forhold på markedet. Du lærer også at tage højde for faktorer som købsadfærd, prisfastsættelse,produktudvikling og markedsføring.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

Tilmeld dig en uddannelse!