Er du glad for sprog, og drømmer du om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation, så er denne studieretning med tre fremmedsprog lige noget for dig.

Formål

Du får indgående viden om sprog, samfund, økonomi og kultur i de valgte sprogområder. Du lærer at kommunikere professionelt og korrekt. 

Med kombinationen af tre sprog og Kulturforståelse C som tilvalg imødekommer du erhvervslivets efterspørgsel efter sprogkyndige medarbejdere og får et godt afsæt for videregående studier inden for sprog, kultur og kommunikation.

 

Undervisningen

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Der arbejdes også i sprogfagene med kulturforståelse, hvor du bl.a. lærer, hvordan man omgås forretningsforbindelser fra andre lande.

Du får desuden mulighed for at afprøve dine sproglige evner på studieture til Tyskland, Frankrig eller Spanien.

 

Fagpakke

Engelsk A er obligatorisk.

De to studieretningssprog kan kombineres frit imellem:

Tysk A + Fransk A eller Spansk A.

Et af sprogene er andet fremmedsprog.

Fagene Tysk, Spansk og Fransk er færdigheds-, videns- og kulturfag. Du bliver dygtig til de pågældende sprog og lærer meget om de lande, hvor sprogene tales.

Ved hjælp af valgfag kan du også opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver ekstra bonus til dit eksamensresultat. 

På denne studieretning kan du nøjes med Matematik C.

 

 

Tilmeld dig en uddannelse!