For dig der vil arbejde på både det nationale og globale marked. Dig, der vil arbejde med fx shipping eller markedsføring.

 

Markedsøkonomi er studieretningen med mange muligheder. Markedsøkonomi henvender sig til dig, der vil arbejde med uddannelsens profilfag afsætning og international økonomi på højt niveau. Du får matematik på B-niveau, hvilket åbner rigtig mange døre, når man skal læse på en videregående uddannelse. Du kan også vælge matematik A.

Formål

Du får indgående viden om økonomi. Du lærer om private virksomheder og deres rolle i samfundet. Du vil få viden om nationaløkonomi, international handel og globalisering, som også er centrale emner på studieretningen markedsøkonomi.

Undervisningen

I et job med salg og markedsføring kræves kendskab til både det nationale og det globale marked. Det er derfor vigtigt at kunne andre landes sprog og have indsigt i fremmede kulturer. På denne studieretning kan du hæve det obligatoriske tysk B til A-niveau eller vælge spansk som 2. sprog.

Fagpakke

Faget international økonomi er en overbygning på samfundsfag med fokus på nationaløkonomi og internationale forhold. I faget afsætning kommer du til at arbejde med salg og markedsføring til forskellige kunder; almindelige forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner – både nationalt og internationalt.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver ekstra bonus til dit eksamensresultat.

Dyrker du elitesport?

I samarbejde med Herning Elite og Team Danmark udbydes denne studieretning også til elitesportsudøvere. Der er mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag.

 

Tilmeld dig en uddannelse!