For dig der vil bruge dine sprogkundskaber til at arbejde med handel og eksportmarkedsføring. Vælg mellem Tysk A eller Fransk A.

Studieretningen åbner muligheder for at arbejde internationalt med salg og marketing,
og du vil lære at begå dig sprogligt og kulturelt på store globale markeder. I de økonomiske fag arbejdes med virkelighedsnære cases om danske virksomheders muligheder på det tyske og franske marked. I studieretningen indgår et ophold på en sprogskole i Tyskland/Frankrig, hvor du forbedrer dine sproglige kompetencer og lærer om kulturelle forhold, som er specielle for landet og vigtige i handelsmæssige sammenhænge.

Formål

Du får indgående viden om sprog, samfund, økonomi og kultur i de valgte sprogområder.
Du lærer at kommunikere professionelt og korrekt, hvilket er en forudsætning for succesfuld markedsføring.
Med kombinationen af sprog og økonomi imødekommer du erhvervslivets efterspørgsel efter sprogkyndige medarbejdere inden for salg og markedsføring.

Undervisningen

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Der arbejdes også med kulturforståelse, hvor du bl.a. lærer, hvordan man omgås forretningsforbindelser fra andre lande. Du trænes i at markedsføre og sælge dine varer i udlandet, og du får specialviden om det engelske samt det tyske/franske sprogområde.

Du får desuden mulighed for at afprøve dine sproglige evner på studieture til Tyskland eller Frankrig.

Fagpakke

Engelsk A er obligatorisk.
Tysk A og Fransk A er færdigheds-, videns- og kulturfag. Du bliver dygtig til de pågældende sprog og lærer meget om de lande, hvor sprogene tales.

I faget Afsætning kommer du til at analysere kundegrupper og lægge markedsføringsstrategier.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!