For dig der gerne vil forstå, hvordan samfund og virksomheder i fællesskab har ansvaret for en bæredygtig udvikling, og hvordan nødvendige tilpasninger af produktion og forbrug kan gennemføres ved at udvikle og anvende bæredygtige forretningsmodeller og grøn livsstil.

 

Formål

Du får indgående viden om virksomheder og deres rolle i samfundet. På studieretningen fokuseres på den enkelte virksomheds muligheder for at sikre en bæredygtig udvikling ved at arbejde med bæredygtige forretningsmodeller og grøn livsstil.

 

Undervisningen

Studieretningsfagene International Økonomi og Virksomhedsøkonomi tones i samarbejde med andre fag som Engelsk, Samfundsfag og Afsætning i et bæredygtighedsperspektiv.

Der arbejdes med økonomiske instrumenter til at fremme bæredygtighed ud fra FNs verdensmål, samtidig med at der er fokus på både den enkelte elevs forhold til bæredygtighed i hverdagen og virksomheders samfundsansvar, 3-dobbelt bundlinje og grønne forsyningskæder.

Fagpakke

Faget International økonomi er en videreudvikling af Samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.

I Virksomhedsøkonomi arbejdes der med optimering af virksomhedens indtjening. Der arbejdes også med konkrete virksomheders regnskaber, og du kommer til at analysere virksomhedens mulighed for grøn omstilling samtidig med øget indtjening.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat samt spændende muligheder for videreuddannelse og job.

 

Tilmeld dig en uddannelse!