Talentudvikling - sprog

På Handelsgymnasiet i Ikast spiller undervisningen i fremmedsprog og sproglige virkemidler en stor rolle, og fagene engelsk og dansk er obligatoriske A-fag.

Erhvervslivet har i stigende grad fokus på god kommunikation, og med dette tiltag indenfor sproglig talentudvikling får du indblik i den mangfoldighed af muligheder, der er inden for sproglig tilegnelse.

Cirka 12 – 15 2.års elever bliver i løbet af forårssemesteret inviteret til at deltage i 3 - 4 forskellige foredrag om, hvor vigtigt sproget og den sproglige formidling er for al deltagelse i samfundet.

Forløbet forventes afsluttet i august/september med en 3-dages tur til København, hvor vi håber på at kunne besøge Danmarks Radio, en oversættervirksomhed samt Københavns Universitet.

Alle foredrag foregår inden for almindelig skoletid, og der er ikke hjemmearbejde eller lektier knyttet til deltagelse. Vi forventer dog, at eleverne vil præsentere deres oplevelser og nye viden for deres kammerater i egen klasse, når forløbet er afsluttet.


Akademisk talentfulde elever på 1.år

http://herningsholm76.idefadev.dk/Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) tilbyder læringsaktiviteter til elever med særlige akademiske forudsætninger sideløbende med deres almindelige gymnasiale uddannelse.

Talentprogrammet er toårigt og går fra 2. til og med 5. semester i et almindeligt gymnasieforløb.

Forløbet er møntet på at inspirere og udfordre eleverne inden for både humanistiske, samfundvidenskabelige og naturvidenskabelige fagområder. Samtidig har ATU fokus på det sociale, og vi håber, at det kan blive et forum, hvor unge knytter stærke venskaber og netværker med ligesindede fra andre skoler. 

Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge...


DM i Entreprenørskab/ Young Enterprise for Ungdomsuddannelser

Konkurrencen er arrangeret af Fonden for Entreprenørskab / Young Enterprise. 

Konkurrencen er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Company Programme er relevant for alle ungdomsuddannelser, idet eleverne opnår uvurderlige kompetencer, de fremadrettet kan bruge som iværksættere eller som attraktiv arbejdskraft i enhver organisation. 

DM-finalen er afslutningen på et ni-måneders konkurrenceforløb, hvor typisk 4-5.000 elever fra danske ungdomsuddannelser danner og udvikler ca 1.000 Young Enterprise virksomheder så langt som muligt.  Gennem en række regionale konkurrencer bedømmes disse virksomheder af juryer, der består af ledere fra erhvervslivet. 

De 20 bedste virksomheder mødes i DM-finalen i Industriens Hus i København.  Den vindende virksomhed repræsenterer Danmark ved  Europamesterskabet.