Det første tre måneder af din uddannelse på HHX Ikast kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet. 
Se studieretningsoversigten 2018-2021

Grundforløbet

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

 Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag og informatik.


Den internationale studieretning

Interesserer du dig for sprog og internationale forhold, og vil du gerne besøge andre lande og kulturer, så er denne studieretning noget for dig.

Innovation og iværksætteri

Har du en drøm om at starte din egen virksomhed? Er du kreativ og bobler med nye idéer, så er denne studieretning noget for dig.

Økonomi og finansiering

For dig der drømmer om en karriere i den finansielle sektor eller drømmer om at blive f.eks. ejendomsmægler eller revisor. 

Samfundsfaglig studieretning

Studieretningen for dig som drømmer om en videregående uddannelse inden for f.eks. jura, statskundskab eller psykologi.

International Business

For dig, der har planer om at læse videre på engelsk inden for økonomi og internationale forhold. Vi underviser i international økonomi og afsætning på engelsk.

Elitesports-studieretning

For dig der gerne vil kombinere elitesport med en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, og som gerne vil arbejde med marketing, handel og globalisering.


Den tre-sproglige studieretning

Er du glad for sprog, og drømmer du om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation, så er denne studieretning med tre fremmedsprog lige noget for dig.