Næste skoleår begynder mandag den 12. august 2019.

Du tilmelder dig en uddannelse på optagelse.dk.

Der er nye optagelseskrav til gymnasierne fra 2019.
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 2019 bliver adgangsforudsætningerne skærpet for dig, der ønsker at starte på HHX eller HTX - ligesom på de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opfylder du ikke kravene til direkte optagelse, kan du søge om optagelse via en optagelsesprøve.
Optagelsesprøven er en fire timers skriftlig prøve i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Tidspunkt for optagelsesprøven i 2019: Fredag den 14. juni 2019 kl. 10-14.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde et vejledende eksempel på en optagelsesprøve.

(Der bliver desuden holdt optagelsesprøve den 6. august bl.a. for de, der ikke består folkeskolens afgangsprøve) 

Merit på erhvervsgymnasiet

Hvis du har opnået A-, B- eller C-niveau i relevante fag fra en anden gymnasial uddannelse, er der mulighed for, at du kan få merit for hele eller dele af de fag, hvis du ønsker at starte på Herningsholm Erhvervsgymnasium. 

Kontakt vores vejledere for nærmere afklaring af, hvorvidt du kan få merit.