I studiehåndbogen finder du alt det, der vigtigt at vide, når du er elev på HTX Herning.
Du kan også hente studiehåndbogen som pdf her.


Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.
Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på Elevplan inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage.
Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes i Elevplan i god tid inden fraværet.

Sådan logger du ind korrekt:

Husk at bruge dit korrekte Herningsholm Erhvervsskole-login. Hvis du har taget flere forskellige skoleforløb, skal du vælge dit seneste forløb/uddannelse.

Du kan kontrollere, hvordan du er logget ind under ”Vælg ny login” i menuen i øverste, højre hjørne. Det er også her, du kan vælge et andet login.


Al fravær registreres

Studievejlederen overvåger i samarbejde med kontaktlæreren udviklingen i fraværet, og indkalder elever med stort fravær til en bekymringssamtale. Hvis eleven ikke nedbringer sit fravær efter bekymringssamtalen med studievejlederen, indledes en fraværsprocedure med tre breve:

Brev 1: Eleven indkaldes til en ny samtale med studievejlederen

Brev 2: Eleven indkaldes til en samtale med uddannelseslederen

Brev 3: Eleven udmeldes

Kontaktlærer, studievejleder og uddannelsesleder vil positivt støtte eleven til at nedbringe fraværet, så proceduren kan stoppes.

Beslutning om afbrydelse af proceduren træffes bl.a. på baggrund af udviklingen i og årsagerne til fraværet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at informere skolen om sygdom og andre årsager til fravær.


Time Tidsrum Pause
1. time 08:00-09:00 5 min.
2. time 09:05-10:05 10 min
3. time 10:15-11:15 30 min.
4. time 11:45-12:45 10 min.
5. time 12:55-13:55 5 min.
6. time 14:00-15:00
Time Tidsrum Pause
1. time 08:00-09:00 5 min.
2. time 09:05-10:05 10 min
3. time 10:15-11:15 10 min.
4. time 11:25-12:25 30 min.
5. time 12:55-13:55 5 min.
6. time 14:00-15:00

Studiestart 9. august 2021
Efterårsferie 16. - 24. oktober 2021 (begge dage inkl.)
Juleferie 22. december 2021 - 4. januar 2022 (begge dage inkl.)
Vinterferie 12. - 20. februar 2022 (begge dage inkl.)
Påskeferie 9. -18. april 2022 (begge dage inkl.)
Bededagsferie 13. - 15. maj 2022 (begge dage inkl.)
Kr. Himmelfartsferie 26. - 29. maj 2022 (begge dage inkl.)
Pinseferie 4. - 6. juni 2022 (begge dage inkl.)
Sommerferie 25. juni 2022
Studiestart 8. august 2022
Efterårsferie 15. - 23. oktober 2022 (begge dage inkl.)
Juleferie 22. december 2022 - 3. januar 2023 (begge dage inkl.)
Vinterferie 11. - 19. februar 2023 (begge dage inkl.)
Påskeferie 1. -10. april 2023 (begge dage inkl.)
Bededagsferie 5. - 7. maj 2023 (begge dage inkl.)
Kr. Himmelfartsferie 18. - 21. maj 2023 (begge dage inkl.)
Pinseferie 27. - 29. maj 2023 (begge dage inkl.)
Studiestart 9. august 2023
Efterårsferie 14. - 22. oktober 2023 (begge dage inkl.)
Juleferie 21. december 2023 - 2. januar 2024 (begge dage inkl.)
Vinterferie 10. - 18. februar 2024 (begge dage inkl.)
Påskeferie 23. marts - 1. april 2024 (begge dage inkl.)
Bededagsferie 26. - 28. april 2024 (begge dage inkl.)
Kr. Himmelfartsferie 9. - 12. maj 2024 (begge dage inkl.)
Pinseferie 18. - 20. maj 2024 (begge dage inkl.)
Sommerferie 29. juni - første dag - (opstart endnu ikke fastsat)

Herningsholm Erhvervsgymnasium har i særlige tilfælde mulighed for i kortere eller længere perioder at tilbyde gymnasieelever at bo på Skolehjemmet.

Skolehjemmet har 179 sengepladser, de fleste i dobbeltværelser med eget bad og toilet, og der er gode forhold for handicappede.

Værelserne er til to personer, og vi tager så vidt muligt hensyn til, hvem du ønsker at dele værelse med.

På skolehjemmet har du adgang til mange forskellige faciliteter som, f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, TV-stue, poolbord, fodbold-, streetbasket og beachvolleybane med mere - alt sammen til rimelige priser.

 

På alle værelser er der adgang til trådløst netværk.

 

Nuværende elever:

Er du allerede er elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium, så spørg din studievejleder om mulighederne.

 

Kommende elever:

Hvis du overvejer at søge ind på Herningsholm Erhvervsgymnasium og din ansøgning er betinget af muligheden for at kunne bo på skolen, kan du henvende dig til følgende uddannelseschefer og høre nærmere:

 

Uddannelsesleder Anne-Marie Kristensen (HTX/HHX Herning)

Uddannelsesleder Vivian S. Olsen (HTX/HHX Herning)

Alle studerende på ungdomsuddannelser kan bestille et ungdomskort. Så får du ret til at køre gratis med tog og bus i dit takstområde.
Tjek den aktuelle pris og læs mere på ungdomskort.dk.

Bestilling og fornyelse af dit hypercard/uddannelseskort sker via Borger.dk

For at få adgang skal du bruge et NemID, som du bestiller på NemID.nu.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18 år, der tager en uddannelse.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. 

Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Søg SU i god tid før uddannelsen starter, men lad være med at søge, før du har fået bekræftet, at du er optaget på uddannelsen.

Hvis du er for tidligt ude, kan du få et afslag på SU-ansøgningen, fordi uddannelsesstedet ikke har registreret dig endnu.


Skolestart i 2017 eller senere

I løbet af din gymnasietid skal du gennemføre:

 • mindst 10 skriftlige eller mundtlige eksamener. Skriftlig dansk er obligatorisk i 3g (har du mere end 4 A-niveau fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag). Ligeledes er mundtlig eksamen obligatorisk i studieområdeprojektet (SOP).
 • skriftlige eller mundtlige interne termins- og årsprøver eller andre prøver

 Eksamener varierer med de forskellige studieretninger, men følgende ligger fast:

1. år   - Grundforløb: Interne prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling
2. år- Skriftlig opgave i dansk og historie
- Studieretningsopgave (SRO)
3. år- Studieområdeprojekt (SOP)

Skolestart i 2015 eller 2016

Hvis du er startet på din uddannelse i 2015 eller 2016, gælder der andre regler for eksamen og prøver.

I løbet af din gymnasietid skal du gennemføre:

 • mindst 8 skriftlige eller mundtlige eksamener (har du mere end 4 A-niveau fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag)
 • skriftlige eller mundtlige interne termins- og årsprøver eller andre prøver

Eksamener varierer med de forskellige studieretninger, men følgende ligger fast:

1. år    - Intern prøve i Studieområdet i grundforløbet
- Eksamener ved udtræk
2. år- Interne prøver, skriftlige terminsprøver i mulige skriftlige prøvefag ved sommereksamen
- Eksamener ved udtræk
3. år- Teknikfag
- Studieretningsprojekt
- Eksamen i Studieområdet i studieretningsforløbet
- Eksamener ved udtræk

Læs eksamensreglementet her.

Retsgrundlaget for reglementet kan findes på www.uvm.dk

Datoer for eksamener m.v. kan findes her. 


Du kan finde klassernes aktuelle studieplaner her.
Gå ind i ”Menu” og vælg ”Studieplan”

Studieplanerne udformes ved starten af skoleåret af klassernes lærere. Hver klasse har sin egen studieplan, som indeholder beskrivelser af undervisningsforløb i de enkelte fag og på tværs af fagene. Studieplanerne giver et overblik over de temaer og undervisningsmaterialer, der arbejdes med i skoleåret.

Undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag bliver lavet af lærerne ved slutningen af skoleåret. De viser i detaljer, hvad der er foregået i undervisningen.

Har du brug for at se ældre studieplaner og undervisningsbeskrivelser (2016-2019) for klasserne på HHX, HTX og EUX, kan du se dem her.


På Herningsholm Erhvervsgymnasium har vi et sæt spilleregler for, hvordan vi omgås hinanden - studie- og ordensreglementet.
Her kan du læse om, hvad vi forventer af dig, når du er elev hos os.

Studie- og ordensreglementet

 

 


Herningsholm Erhvervsgymnasium har en antimobbe-strategi, som du kan se her:

Antimobbestrategi


Opdateret 15. december 2014
Herningsholm Erhvervsgymnasium - Pædagogisk grundlag

 Det pædagogiske grundlag og de didaktiske principper bygger på skolens værdigrundlag:

Hvorfor er vi her?

Vi leverer viden, færdigheder og faglighed gennem uddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

Hvad vil vi?

Vi vil være en lokalt funderet erhvervsskole med internationalt udsyn, og vi vil opfattes som en troværdig, faglig og saglig samarbejdspartner, der understøtter mennesker i vækst.

Hvad vil vi kendes for? 

Respektfuldhed

 • Vi taler ordentligt til hinanden
 • Vi møder vores kunder og hinanden ligeværdigt og positivt
 • Vi respekterer hinandens faglighed og forskellighed

Ansvarlighed

 • Vi er ambitiøse om de faglige mål, og vi vil udfordre de unge både mentalt og fagligt
 • Vi har et ansvar for, at den enkelte elev lærer så meget som muligt med udgangspunkt i et højt fagligt og pædagogisk niveau
 • Vi vil udvikle og understøtte talent
 • Vi vil være med til at præge den uddannelsespolitiske dagsorden
 • Vi har viljen til at udvikle os og tilstræber at være et skridt foran i forhold til kundernes behov og samfundets krav

Kundefokus

 • Vi er erhvervsorienterede – vi er i dialog med dem, der vil os
 • Vi lytter til kundernes behov – vi tilstræber at imødekomme efterspørgslen
 • Vi er imødekommende – vi møder enhver henvendelse med professionalisme og venlighed

Det er Herningsholm Erhvervsgymnasiums formål at:

 • Give unge så god en gymnasial ungdomsuddannelse som muligt
 • Sikre at unge får lysten og tilstrækkelige kompetencer til at tage en kortere eller længere videregående uddannelse (teoretisk og/eller praktisk).
 • Give unge et godt alment dannende grundlag for at fungere som ansvarsfulde borgere i samfundet.

Vi vil konstant arbejde for at kunne tilbyde inspirerende og effektiv undervisning, der giver værdi og mening, og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for læring.

Vi vil endvidere være et gymnasium i konstant udvikling, hvor ny og aktuel viden omsættes til kvalitet i undervisningen.

Vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi fokus på at styrke klassen som social ramme for elevernes trivsel og læring. Af samme grund har vi også fokus på styrkelse af lærerfællesskabet og -samarbejdet som en nødvendig forudsætning for den optimale ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Erhvervsgymnasiets ledergruppe december 2014


Marie Lund

2542 4532
ml@slet-dette.herningsholm.dk


Anne-Marie Kristensen

Uddannelsesleder HTX Herning
2542 4534
amk@slet-dette.herningsholm.dk

Vivian S. Olsen

Uddannelsesleder HHX Herning
2542 4536
vso@slet-dette.herningsholm.dk

Elisabeth E. Hattens

Uddannelsesleder HHX Ikast
2542 4535
eej@slet-dette.herningsholm.dk

Morten Harde Clausen

Uddannelsesleder HHX Herning
2542 4511
mhc@slet-dette.herningsholm.dk 

Uddannelsessekretærer


Hvad kan jeg bruge en studievejleder til?

Studievejledningen på Herningsholm Erhvervsgymnasium hjælper dig med at gennemføre din uddannelse på gymnasiet.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Samtaler om trivsel, fravær eller karakterer
 • Henvisninger til lektiecafe eller psykolog
 • Specialpædagogisk støtte
 • SU
 • Bolig
 • Særordninger for elitesportselever

Kontakt os for en snak.


I Læsevejledningen arbejder vi sammen med eleverne om deres læse- og skrivevanskeligheder. 

Vi: 

•hjælper med at overflytte elevernes hjælpemidler fra folkeskolen

•tester for ordblindhed

•søger hjælpemidler hjem. 

 

I 1.g tester vi alle elever for læsehastighed og tilbyder de elever, der ikke læser så hurtigt, at deltage i et hurtiglæsningskursus. 

 


Scot Alastair Christensen

Studiepræst
Tlf.: 2466 4430
Mail: sac@slet-dette.km.dk 

Træffes efter aftale hver tirsdag i lokale 26.24
Aftale kan bookes på mail eller mobil.

 

 

På din ungdomsuddannelse vil du møde forskellige vejledere. Du vil møde skolens egne vejledere og en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Midt- og Vestjylland.

Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt omhandlende gennemførelse af gymnasiet.

Studievalgsvejledere ved til gengæld en hel masse om videregående uddannelse og karriere.

Her på gymnasiet kommer jeg, Helene Haarmark, og holder træffetider, kollektive arrangementer og workshops flere gange om året.

Til træffetiderne kan jeg bl.a. vejlede i:

 • Hvordan man bliver afklaret i forhold til et valg af studie
 • Hvordan man ansøger og optages på en videregående uddannelse
 • Adgangskvotienter, specifikke adgangskrav og standby
 • Uddannelsessystemet
 • Kvote 1 og kvote 2
 • Job og karriere 
 • Udlandsophold 
 • Sabbat
 • SU

Alle spørgsmål om tiden efter gymnasiet er velkomne!”

I boksen nedenfor kan du finde mine træffetider på din skole. Hvis jeg ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, kan du ringe på tlf.: 8755 1611 eller maile til: hha@studievalg.dk.  

De bedste hilsner
Helene Haarmark
studievalg/midtvestjylland

 

Kalender og inspirationssider
HHX IkastSe hvornår jeg er på HHX Ikast
HHX/HTX HerningSe hvornår jeg er på HHX og HTX Herning
Ug.dk + Ug.dk/inspirationVærktøjer til inspiration
Su.dkStatens Uddannelsesstøtte
Optagelse.dkHer søger du om optagelse på en videregående uddannelse
Studievalg.dkAlt om de 7 landsdækkende studievalgscentre
Gribverden.dkLæs om udenlandsmuligheder

 

 

Det er målet, at alt skriftlig kommunikation med elever, forældre m.fl. fremadrettet helt kommer til at overgå til e-boks. 

Sådan finder du os:

Log ind i din e-boks

Vælg "Tilmeldinger" i menuen

Vælg "Tilmeld afsender"

Søg efter Herningsholm Erhvervsskole

Vælg "Herningsholm Erhvervsskole"

Tryk tilmeld