Et blandet hold EUX-elever fra hhv. elektriker-, industritekniker- og smedeuddannelsen er dimitteret fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Herningsholm ønsker stort tillykke til årets studenter fra EUX Business

Torsdag den 24. juni dimitterede tre klasser EUX Business-elever fra Herningsholm.

Årets første student på EUX Business har lærepladsen klar

En omfattende udvidelse af snedkerafdelingen på Lillelundvej skal løfte Herningsholms snedkeruddannelser og give både elever, undervisere og...

Et hold EUX-tømrere er dimitteret fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

 

 

EUX Business studenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sommeren 2020.

EUX Business studenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sommeren 2020.

Agroskolens første EUX'ere dimitterede torsdag

En murer, en smed, en industritekniker, ni tømrere og 15 elektrikere kunne fredag den 26. juni dimittere som EUX-studenter fra Herningsholm