En omfattende udvidelse af snedkerafdelingen på Lillelundvej skal løfte Herningsholms snedkeruddannelser og give både elever, undervisere og...

Et hold EUX-tømrere er dimitteret fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

 

 

EUX Business studenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sommeren 2020.

EUX Business studenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sommeren 2020.

Agroskolens første EUX'ere dimitterede torsdag

En murer, en smed, en industritekniker, ni tømrere og 15 elektrikere kunne fredag den 26. juni dimittere som EUX-studenter fra Herningsholm

 

51 studenter kunne torsdag den 25. juni dimittere i to hold fra EUX Business

Et hold kontorelever har bestået deres fagprøve ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Christoffer Hyldgård Jørgensen sluttede sin EUX-industriteknikeruddannelse med et flot 10-tal

Et hold EUX-tømrere har bestået deres svendeprøve ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier