EUX Business studenter klasse Y

EUX Business studenter fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sommeren 2020.

Klasse Y:
Anne-Sofie Hatting Sørensen, Holstebro

Anna Cecilie Skinnerup Nielsen, Herning

Bastian Sand Nielsen, Sunds

Dorte Skov Olesen, Herning

Emma Mertner Roesgaard, Herning

Emma Sofie Sørensen, Herning

Esaipiriyan Vaithilingam, Herning

Fenja Isen Strømgaard, Ikast

Ida-Marie Andreasen, Ikast

Jonas Lodahl Madsen, Herning

Josefine Seerup Madsen, Ikast

Julie Kjærside Madsen, Herning

Junior Jean Pierre Kilabembo, Herning

Kristian Skov Henriksen, Herning

Laura Tarocinska, Herning

Mette Kristensen, Herning

Mikkel Gjørret, Bording

Oliver Antonsen, Vildbjerg

Rebecca Hammelsvang, Herning

Rebecca Lynge Galmstrup Iversen, Ejstrupholm

Rowen Daemen, Kibæk

Simon Ladefoged Gjørret, Herning

Sofie Brøgger Laursen, Brande