Succes med lederuddannelse

Interessen for landbrugets lederuddannelse og uddannelsen til produktionsleder på deltid er stor. 12 produktionsledere gennemførte det nye tilbud i 2020, og næste hold starter til marts 2021

Den store interesse for uddannelsen som produktionsleder på deltid fortsætter på andet år. Det første hold på 12 produktionsledere dimitterede i december.

Uddannelsen er et forsøgsprojekt godkendt af Undervisningsministeriet og et tilbud til faglærte landmænd over 25 år med 4-5 års erfaring efter gennemført faglært uddannelse. Uddannelsen til produktionsleder på deltid tilbydes i et samarbejde mellem Agroskolen i Hammerum og Asmildkloster Landbrugsskole.

"Deltagerne er gode til at koble praksis fra hverdagen med den nye viden, de opnår på uddannelsen. De nye kompetencer inden for bl.a. produktionsoptimering og ledelse i praksis bliver sat i spil undervejs i uddannelsesforløbet. Kombinationen af fysisk fremmøde og onlineundervisning er en klar gevinst," siger forstander på Agroskolen, Jeppe Bomann.

Produktionslederuddannelsen er dog ikke noget, man kommer sovende til.

"Det er muligt at passe sit arbejde og familien derhjemme, samtidig med at man tager uddannelsen. Det giver god læring at bruge det lærte direkte på arbejdet dagen efter, men det kræver også, at uddannelsen er prioriteret af den enkelte produktionsleder og arbejdspladsen. Den gode chef sørger for, at produktionslederen får fri til at deltage i uddannelsen og rum til at udnytte de nye kompetencer – til gengæld får chefen også en meget motiveret medarbejder, der kan øge arbejdspladsens præstationer og resultater," siger Jeppe Bomann.

Uddannelsen er en del af landbrugets lederuddannelse og gratis for både deltager og virksomhed. Kun hvis deltageren vil nyde godt af landbrugsskolernes køkkener og deltage i en planlagt studietur, kan der blive tale om deltagerbetaling.

Næste hold på produktionslederuddannelsen starter den 15. marts 2021.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her.