Herningsholm tilbyder en række online kurser og undervisningsforløb med løntabsgodtgørelse. Derudover er både truck- og svejsekurser nu åbnet for ledige!

 

Herningsholm har nu åbnet for både svejsecertifikatkurser og truckcertifikatkurser for dig, der er ledig!

Obs: er der ledige pladser, kan også beskæftigede tage certifikaterne...

Derudover tilbyder vi onlinekurser og fjernundervisning på en række fagområder.

Klik på fanerne nedenfor og læs mere!

 

 

Her kan du se, hvilke truckkurser vi afholder.

Her kan du se, hvilke svejsekurser vi afholder.

 

 

Opkvalificering indenfor handel B2C & B2B

 

28 dages online kursusforløb for ufaglærte og faglærte inden for detailhandel og business to business handel.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbyder et 28 dages online kursusforløb for ufaglærte og faglærte inden for detailhandel og business to business handel.  

 

I forløbet vil vi arbejde med følgende temaer: 

 

Optimering af arbejdsprocesser, herunder hvordan LEAN-tankegangen kan hjælpe dig med at blive mere effektiv i dit daglige arbejde 

Hvordan et målrettet arbejde med virksomhedens målgrupper og personas-tankegangen kan optimere dit salg 

Udvikling af det personlige salg og indsigt i hvordan kundens touchpoints kan optimeres, og dermed øge kundeloyaliteten 

E-handel og online markedsføring af butikken/virksomheden, som væsentlige elementer i butikkens/ virksomhedens salg 

Grundlæggende økonomiforståelse, herunder hvordan påvirker mit salg bundlinjen? 

Grundlæggende forståelse for logistik og indkøb og sammenhængen med mit salg 

Grundlæggende projektstyring – hvordan projektstyringstankegangen kan bidrage til samarbejdet i grupper med et fælles mål 

Al undervisning køres online, så det eneste du har brug for, for at kunne deltage er en pc med internetadgang. Undervisningen køres via Microsoft Teams, som du får introduktion til ved opstart. 

 

 Læs mere her.

Forretningsforståelse i produktionen

Under forløbet kommer du til at arbejde med

 • Forståelse for de faktorer, som påvirker virksomhedens økonomi
 • Forretningsforståelse i virksomheden
 • Sammenhæng mellem produktionsudførelse og virksomhedens mål
 • Udvikling i egne arbejdsområder
 • Vigtigheden i internt samarbejde og helhedsforståelse for virksomheden
 • Forskellige forretningsmodeller

 

Al undervisning køres online, så det eneste du har brug for, for at kunne deltage er en PC med internetadgang. Undervisningen køres via Microsoft Teams, som du får introduktion til ved opstart.

Kurset afvikles: 11. – 12 maj 2020 (tilmelding senest 1. maj)

Tilmeld dig her: http://kursus.herningsholm.dk/forretningsforstaaelse-i-produktionen.html

En realkompetencevurdering (RKV) er det første skridt, hvis du er fyldt 25 år og overvejer at starte på en erhvervsuddannelse. Det er muligt at få foretaget en RKV online.

Både ledige og ansatte, men også virksomheder, er meget velkomne til at kontakte virksomhedskonsulent Leif Kloster for en samtale om muligheder, økonomi mv.

Mobil: 2542 4849

Mail: lk@herningsholm.dk 

Studierettet påbygning tilbydes EUD-elever med en uddannelsesaftale (ikke EUX-elever). Eleverne skal have afsluttet grundforløb eller praktisk oplæring.
Alle elever – uanset forudgående niveau, læser mod og går til eksamen på C-niveau. Der gives ikke standpunktskarakterer på eventuelle mellemliggende niveauer (fx D-niveau). Da eleverne har forskellige forudsætninger og forudgående niveauer, vil undervisningstiden og sluttidspunktet kunne være forskelligt. 

 

FagForventet uddannelseslængde i uger
Afsætning C3,0
Dansk C3,0
Engelsk C3,0
Informationsteknologi C3,0
Matematik C4,0
Organisation C3,0
Samfundsfag C3,0
Virksomhedsøkonomi C3,0

Virksomheden tilmelder i samarbejde med eleven pr. mail til KC-Tek@slet-dette.herningsholm.dk  med følgende oplysninger:

• Elevens navn

• Elevens uddannelse

• Elevens privat mailadresse

• Elevens tlf. nr.

• Elevens nuværende niveau på det/de ønskede fag

• Ønsket fag (prioriter minimum 2 fag for at kunne opnå fornuftige

holdstørrelser)

 

I denne midlertidige nedlukningsperiode, hvor ovennævnte undervisning er

fuldtidsundervisning, kan virksomheden få AUB-refusion. Vilkår for den eventuelle

resterende undervisning og eksamen der ligger efter den midlertidige

nedlukningsperiode aftales mellem elev og praktikvirksomhed.

Vi udbyder nedenstående fag efter behov og efterspørgsel.

Kontakt uddannelsessekretær Annie Jensen for mere information. Tlf.: 7213 4738, mail: anje@slet-dette.herningsholm.dk.

 • Dansk C
 • Dansk E
 • Afsætning C
 • Engelsk C
 • Engelsk E
 • Informationsteknologi C
 • Matematik C
 • Matematik E
 • Matematik F
 • Organisation C
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi C

 

 

 


Se det samlede udbud af kurser fra os og vores samarbejdspartnere på www.kpmv.dk