FAQ for elever

Det er en stor del af din uddannelse at være i praktik eller i lære, og det er helt naturligt at have mange spørgsmål til det. Vi har her svaret på en lang række af de mest stillede spørgsmål.

Find praktik-/læreplads

Det kan godt kræve noget arbejde at finde en praktikplads, så du er nødt til selv at være opsøgende.

Du kan kigge efter jobopslag på jobportaler på internettet. På praktikpladsen.dk kan du se hvilke virksomheder, der er godkendte til at tage lærlinge i dit område.

Ansøg om en praktikplads

praktikpladsen.dk kan du finde gode råd til, hvordan du bedst skriver en ansøgning.

Når du har skrevet en ansøgning, er det en god idé at aflevere den personligt.

Du skal helst have fundet en læreplads, når du afslutter grundforløbet.

På de fleste uddannelser er der dog mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke finder en læreplads.

Du og den virksomhed, du skal i lære hos, skal sammen udfylde en uddannelsesaftale (lærepladskontrakt) og sende den til skolen. Skolen kontrollerer og registrerer aftalen, og du bliver dermed tilmeldt undervisning på skolen.

Blanketten, der skal udfyldes ved indgåelse af en uddannelsesaftale, kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Desværre ikke. Men praktikpladssituationen svinger meget inden for de forskellige uddannelsesområder og geografiske områder.

Heldigvis er skolepraktik et rigtigt godt alternativ.

I praktik/lære

Skolepraktik er en ordning, hvor en skole eller rettere et praktikcenter går ind og overtager uddannelsesforpligtigelsen i en periode, indtil eleven finder en praktikplads ved en virksomhed.

På den måde kan du gennemføre din uddannelse, selvom du ikke finder en praktikplads lige efter grundforløbet.

I skolepraktik skal du lære de samme ting, som hvis du var i praktik i en virksomhed. 

 

Der kan være forskellige grunde til, at du kommer i skolepraktik.

Hvis du ikke har en ordinær læreplads

Langt de fleste skolepraktikanter er kommet i skolepraktik, fordi de ønsker at fortsætte deres uddannelse efter grundforløbet, men ikke har fundet en ordinær praktikplads i forbindelse med afslutningen af grundforløbet.

Hvis du ikke har en ordinær praktikplads, vil du blive orienteret om skolepraktik. For at blive tilbudt en plads i skolepraktik, skal du opfylde EMMA-kriterierne.
Det er kun muligt at komme i skolepraktik, hvis det udbydes på uddannelsen.

Bliver du optaget, starter du i skolepraktik én måned efter afslutningen af grundforløbet.

Hvis du har en kort uddannelsesaftale

Andre kommer i skolepraktik, fordi de har indgået det, der hedder en kort uddannelsesaftale med en virksomhed.

En kort uddannelsesaftale skal omfatte en del af uddannelsen med både praktik i en virksomhed og skoleforløb. 

Hvis du har en kort uddannelsesaftale, som ikke bliver forlænget, og du ikke kan finde en ny virksomhed, der vil indgå en kort aftale, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik.

Hvis du har mistet din læreplads

Hvis du uforskyldt mister din læreplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. Det kan fx skyldes, at virksomheden er gået konkurs.

EMMA-kriterierne er nogle krav, som skolepraktikanter skal overholde for at kunne være i skolepraktik.

EMMA er en forkortelse, som står for, at eleven skal være:

  • Egnet – det vil sige, at du skal være fagligt egnet til den uddannelse, du er i gang med.
  • Mobil – fagligt (være villig til evt. at skifte uddannelsesområde)
  • Mobil – geografisk (være villig til at flytte efter en praktikplads)
  • Aktivt søgende 

Kriterierne gælder gennem al den tid, hvor eleven er i skolepraktik.

Som skolepraktikant får du en skolepraktikydelse på 2947,- pr måned, hvis du er under 18 år og 7055,- pr måned, hvis du er over 18 år. Du skal betale skat af skolepraktikydelsen.

Derudover kan du få refunderet nogle af dine transportudgifter med en sats, der svarer til 90% af billigste offentlige transport.

 

Ja, den gør.

Det er de samme mål, der skal nås under dit uddannelsesforløb, så du er ikke uddannelsesmæssigt dårligere stillet som skolepraktikant.

Derudover vil du i løbet af din uddannelse komme på forskellige virksomhedsophold og får dermed oplevet forskellige virksomhedskulturer og måder at arbejde på.

Skolepraktik (SKP)

Det afhænger af den overenskomst, der er inden for dit uddannelsesområde. 

Hvis du er rigtigt glad for din praktikplads, kan du indstille den til Årets Læreplads på www.aaretslaereplads.dk.

Så skal du tage kontakt til din fagforening.

Mere info

Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte studievejlederne.

Der kan være mange spørgsmål forbundet med at være læreplads for en elev fra Herningsholm Erhvervsskole. Vi har her svaret på en lang række af de mest stillede spørgsmål.

Bliv praktiksted

Det er det faglige udvalg inden for jeres branche, der skal godkende jeres virksomhed som praktiksted. Skolen kan være behjælpelig med yderligere information.

I kan slå et stillingsopslag op på www.praktikpladsen.dk I er også velkommen til at kontakte skolen direkte. Så kan vi være behjælpelige med at formidle jeres stillingsopslag videre til eleverne.

Det må I i princippet ikke. I kan søge dispensation ved det faglige udvalg inden for jeres branche.

Uddannelsesplan og uddannelsesaftaler

Som virksomhed har I mulighed for at tegne forskellige typer uddannelsesaftaler med jeres

  • Almindelig uddannelsesaftale: gælder for hele læretiden
  • Kort uddannelsesaftale: gælder for minimum en praktikperiode og minimum et skoleophold på hovedforløbet
  • Kombinationsaftale: når to eller flere virksomheder deles om en elev

I finder vejledning og formularer til uddannelsesaftaler her.

Det er en god idé at lave en uddannelsesplan for jeres elev fra begyndelsen, så I er sikre på, at eleven får lært det han/hun skal.

I kan eventuelt bruge www.elevplan.dk som et redskab til at evaluere, om jeres elev når de mål, der er fastsat i bekendtgørelsen.

Økonomi

Jeres elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for jeres branche. Når eleven er på skoleophold, kan I få refunderet en stor del af lønudgifterne. Læs mere under "Hvad kan vi få i tilskud".

Befordringstilskud

Jeres virksomhed kan få tilskud til elevers transportudgifter, når de er på skoleophold. I skal huske at godkende oplysninger på ATP's selvbetjening for at få befordringstilskuddet udbetalt.

Læs mere på virk.dk

Lønrefusion

Jeres virksomhed kan få refunderet elevløn, når eleven er på skole.

Læs mere på virk.dk

Kost og logi

Jeres virksomhed kan få refunderet udgifter i forbindelse med elevens ophold på skolehjem.

Læs mere på virk.dk

Læs mere om Skolehjemmet.

Mere info

www.praktikpladsen.dk og på www.elevplan.dk kan I finde flere nyttige oplysninger om at have en elev.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt vores Kundecenter.


Hvordan er det at være i lære?

Maskinsnedker hos Nobia

Driftsleder Hans Graversen fortæller om Nobias erfaringer med at være læreplads for maskinsnedkere.