Når du besøger landbrugsuddannelsen, vil du både være med til at lave nogle ting i værkstedet, besøge en gård, hvor der er køer og malkerobot og lære lidt om fødevarer og klima.