En maskinsnedker fremstiller døre, vinduer, gulve, lofter og paneler. Det er også ofte maskinsnedkeren, der står for produktionen af de møbler, vi bruger, når vi indretter vores hjem. Som maskinsnedker kommer du til at arbejde med maskiner.

Mange af maskinerne er efterhånden computerstyrede CNC-maskiner, og du skal have en god portion teknisk indsigt for at kunne indstille og programmere maskinerne.

EUX: Bliv faglært og få en gymnasial eksamen

Et EUX-forløb er en krævende uddannelse med store fag-faglige og boglige udfordringer, og det stiller store krav til dig om at være målrettet, selvstændig og flittig. Du skal have lysten og de faglige kompetencer til at tage både en erhvervsuddannelse og opnå studiekompetence på én gang.

Uddannelsen er en blanding af teoretisk undervisning på gymnasialt niveau og fag-faglige udfordringer i værkstederne og i praktikperioderne. I løbet af uddannelsen er der mindst én studietur.

Varighed

Uddannelsen til EUX-maskinsnedker varer 3 år og 7 måneder.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

For at begynde på en erhvervsuddannelse med EUX-forløb skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk

Hvis du gerne vil uddanne dig til EUX-maskinsnedker, skal du på www.optagelse.dk:

 • tilmelde dig fagretningen Bygge og bo under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport 
  (Grundforløb 1: Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 26 måneder)

Eller:

 • tilmelde dig direkte til uddannelsen til EUX-maskinsnedker
  (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 26 måneder siden eller har en læreplads)

Vær opmærksom på, at du inden skolestart skal have opnået c-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag, hvis du starter direkte på Grundforløb 2.

Fordelingen af skole- og praktikophold skifter, alt efter hvornår du starter din uddannelse.


Skolestart efterår lige år


Fag

Grundfag på GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Grundfag på GF2

 • Fysik C
 • Matematik C
 • Teknologi C

Fag på hovedforløb

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Matematik B
 • Teknik B, byggeri og energi
 • Teknologi B
 • Kemi C
 • Valgfag: vælg mellem matematik A, kemi B, samfundsfag B

For at kunne begynde på hovedforløbet til EUX-maskinsnedker skal du have bestået:

 • Teknologi C
 • Matematik C

og gennemført:

 • Fysik C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

samt opnået følgende certifikater

 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp, mellem niveau 
 • Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater

EUX er en vekseluddannelse, hvor du på hovedforløbet skifter mellem at være på skole og i praktik i en virksomhed. 

Skole

Skoleperioderne for EUX-elever adskiller sig fra EUD-eleverne på flere områder. Som EUX-elev får du grund- og gymnasiefag på et højere niveau og den samlede skoleperiode er længere for at du kan opnå studiekompetence på et gymnasialt niveau. Det betyder samtidig, at din praktiktid som EUX-elev vil være lidt kortere end ordinære forløb. 

I skoleperioderne vil du gå i klasse med EUX-elever fra både din egen og andre EUX-uddannelser, så du får kendskab til andre fagområder, og samtidig bliver du en del af det helt særlige EUX-miljø. Desuden giver det en unik mulighed for et tværfagligt og opgaveorienteret samarbejde blandt eleverne.

Praktik/læreplads

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Du får mange muligheder med et EUX-bevis i bagagen. Du får direkte adgang til en lang række videregående uddannelser, du kan starte som selvstændig eller fortsætte som håndværker inden for dit fag.

På et EUX-forløb bliver du udsat for et stort pres i både undervisningen og de praktiske projekter, samtidig med at du får udfordret og udviklet dine kompetencer og samarbejdsevner. Det gør dig særdeles attraktiv over for virksomheder og stiller dig stærkt i forhold til videre studier.


Du kan vælge at læse videre til f.eks.: produktionsteknolog eller ingeniør. Læs mere om uddannelserne på www.ug.dk. 

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.