5 ugers grundforløb for studenter er for dig, der har afsluttet en studentereksamen fra STX, HF eller HTX og ønsker en karriere inden for brancherne kontor, handel, detail eller event.

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning. Du kan vælge detail, handel, eventkoordinator eller kontor (EUX)

Med handel og kontor GF2 for studenter får du adgang til at søge elevplads (hovedforløb) inden for den retning, du har valgt.

Varighed

Længden på Grundforløb 2 for studenter er: 

 • 5 uger er for dig, der har en studentereksamen fra STX, HTX eller HF.

Pr. 1. august 2019 har studenter fra HHX direkte adgang til hovedforløbet.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

I Ikast-afdelingen er der løbende optag hver anden uge med individuelle forløb (ikke hold/klasse). 

Sådan tilmelder du dig:

 1. Du skal gå ind på www.optagelse.dk og tilmelde dig med dit nem-id.
 2. Du skal vælge Herningsholm Erhvervsskole – Grundforløb 2.
 3. Du vælger retning (Detail, Event, Handel eller Kontor).
 4. Vælg starttidspunkt.
 5. Du indsender din ansøgning elektronisk.
 6. Du får efterfølgende en bekræftende mail fra skolen.


Bemærk: Du skal være tilmeldt senest otte dage før ønsket holdopstart! 
For personer over 25 år skal der udarbejdes en realkompetencevurdering, og det kan derfor tage lidt længere tid at behandle ansøgningen. 

Din uddannelse består af følgende grundfag:  

 • Erhvervsøkonomi, niveau C  
 • Afsætning, niveau C  
 • Informationsteknologi, niveau C  
 • Grundforløbsprojekt

Eksamen

Grundforløb for studenter afsluttes med eksamensform, der afspejler den undervisningsform, du har tilmeldt dig. På holdundervisningen er det en tværfaglig projektopgave med mundtlig eksamen samt standpunktskarakterer i samtlige fag. Prøven skal bestås.

Du kan tage de to forløb som skoleforløb på EUD/EUX Business i Ikast.

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.