En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, f.eks. koncerter, fester og sportsevents. Du lærer at udvikle nye ideer og at realisere ideerne i praksis.

En vigtig del af arbejdet går ud på at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov. Det foregår ofte i samarbejde med mange forskellige mennesker.

Som eventkoordinator lærer du også om økonomi, booking og kontrakter. En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre, sportsklubber m.m. 

EUX: Bliv faglært og få en gymnasial eksamen

Et EUX-forløb er en krævende uddannelse med store fag-faglige og boglige udfordringer, og det stiller store krav til dig om at være målrettet, selvstændig og flittig. Du skal have lysten og de faglige kompetencer til at tage både en erhvervsuddannelse og opnå studiekompetence på én gang.

Uddannelsen er en blanding af teoretisk undervisning på gymnasialt niveau og fag-faglige udfordringer i praktikperioderne.

Varighed

Uddannelsen til EUX-eventkoordinator varer 3 år og 6 måneder.

Uddannelsen består af Grundforløb 2, et studieforberedende år og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på det studieforberedende år. Derefter starter hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

For at starte direkte på grundforløb 2 skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Disse fag kan tages på ”Turbo mod EUX” på VUC i Herning https://herninghfogvuc.dk/eux-velfaerd/

Online eller på hold?

I vores afdeling i Handelshuset på Lillelundvej i Herning foregår vores undervisning i ordinære klasser som holdundervisning.

Du kan også tage grundforløbet som onlineundervisning.

For at begynde på en erhvervsuddannelse med EUX-forløb skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Uddannelse med kvote

På uddannelsen til eventkoordinator er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2. Det betyder, at du skal have en praktikplads eller en kvoteplads på Herningsholm Erhvervsskole for at blive optaget på en af uddannelserne.

Kvotepladserne på Herningsholm Erhvervsskole tildeles efter først til mølle-princippet.


Tilmeld dig

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk

Hvis du gerne vil tage uddannelsen til EUX-eventkoordinator, skal du på www.optagelse.dk:

 • tilmelde dig fagretningen EUX Business under hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice 
  (Grundforløb 1: Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 26 måneder)

Eller:

 • tilmelde dig direkte til uddannelsen til EUX-eventkoordinator 
  (Grundforløb 2: Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 26 måneder siden eller har en læreplads)

Vær opmærksom på, at du inden skolestart skal have opnået c-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag, hvis du starter direkte på Grundforløb 2.


Fag

Grundfag på GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

 

Projekter

 • Erhvervsområdeprojekt

Grundfag på GF2

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • It C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Grundforløbsprøve

Studiekompetencefag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • It B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Valgfag

For at kunne begynde på hovedforløbet til EUX-detailuddannelsen skal du have bestået (som gennemsnit af fem fag):

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Informationsteknologi C

og gennemført:

 • Samfundsfag C
 • Matematik C
 • Organisation C

EUX er en vekseluddannelse, hvor du på hovedforløbet skifter mellem at være på skole og i praktik i en virksomhed. 

Når du har bestået grundforløbet, begynder du på det studieforberedende år, hvor du opnår A- og B-niveau i en række fag. Derefter skal du i praktik i en virksomhed.

Skole

Skoleperioderne for EUX-elever adskiller sig fra EUD-eleverne på flere områder. Som EUX-elev får du grund- og gymnasiefag på et højere niveau og den samlede skoleperiode er længere for at du kan opnå studiekompetence på et gymnasialt niveau. Det betyder samtidig, at din praktiktid som EUX-elev vil være lidt kortere end ordinære forløb. 

I skoleperioderne vil du gå i klasse med EUX-elever fra både din egen og andre EUX-uddannelser, så du får kendskab til andre fagområder, og samtidig bliver du en del af det helt særlige EUX-miljø. Desuden giver det en unik mulighed for et tværfagligt og opgaveorienteret samarbejde blandt eleverne.

Praktik/læreplads

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter det studieforberedende år, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads.

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Du får mange muligheder med et EUX-bevis i bagagen. Du får direkte adgang til en lang række videregående uddannelser.

På et EUX-forløb bliver du udsat for et stort pres i både undervisningen og de praktiske projekter, samtidig med at du får udfordret og udviklet dine kompetencer og samarbejdsevner. Det gør dig særdeles attraktiv over for virksomheder og stiller dig stærkt i forhold til videre studier.


Du kan vælge at læse videre til f.eks.: markedsøkonom, handelsøkonom og serviceøkonom. Læs mere om uddannelserne på www.ug.dk. 

Vil du vide mere?

Din vejleder

Ann-Dorte Høyer Svane

72 13 48 31
ads@herningsholm.dk 

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.