For dig der vil arbejde med markedsføring på både det nationale og globale marked.

 

Marketing og økonomi henvender sig til dig, der vil arbejde med uddannelsens profilfag Afsætning og Virksomhedsøkonomi på højt niveau. Du får Matematik på B-niveau, hvilket åbner rigtig mange døre, når man skal læse på en videregående uddannelse.

Du kan også vælge Matematik A.

Formål

Du får indgående viden om,  hvilke strategiske overvejelser en virksomhed gør sig, inden den udvikler nye produkter, træffer økonomiske beslutninger og udarbejder en marketingplan.

Undervisningen

Du arbejder med alle typer af virksomheder og lærer noget om, hvordan der træffes strategiske beslutninger. Du arbejder med regnskaber og lærer,  hvordan omverdenen kan påvirke den økonomiske bundlinje.


Du lærer at bruge værktøjer, som bliver anvendt i virksomhedernes hverdag, og du lærer, hvordan en virksomhed fungerer i samspil med konkurrenter, kunder ,samfund mv.

Undervisningen tager udgangspunkt i rigtige virksomheder.

På det globale marked er det vigtigt at kunne andre landes sprog og have indsigt i fremmede kulturer. På denne studieretning kan du hæve det obligatoriske Tysk B til Tysk A eller vælge spansk eller fransk som 2. sprog.

Fagpakke

I faget Afsætning kommer du til at arbejde med salg og markedsføring til forskellige

kunder– både nationalt og internationalt.

I Virksomhedsøkonomi kommer du til at arbejde med konkrete virksomheders regnskaber, og du kommer til at analysere virksomhedens mulighed for øget indtjening.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver ekstra bonus til dit eksamensresultat.

Dyrker du elitesport?

I samarbejde med Herning Elite og Team Danmark udbydes denne studieretning også til elitesportsudøvere, som får mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag.

 

Tilmeld dig en uddannelse!