Der bliver afholdt dimission for de nye studenter på Herningsholm HHX og HTX fredag den 25. juni 2021. Mere information om dagen følger.