At bo på Skolehjem er ikke som at bo derhjemme, og det er heller ikke som at bo på hotel. Skolehjemmet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning, men som gerne vil have en god og indholdsrig fritid.

Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole har 179 sengepladser, de fleste i dobbeltværelser med eget bad og toilet, og der er gode forhold for handicappede.

Værelserne er til to personer, og vi tager så vidt muligt hensyn til, hvem du ønsker at dele værelse med.

På Skolehjemmet har du adgang til mange forskellige faciliteter som, f.eks. TV-stue, poolbord, fodbold-, streetbasket-, og beachvolleybane med mere. For et mindre beløb har du også mulighed for at benytte Skolehjemmets vaskemaskiner og tørretumbler.

På størstedelen af værelserne er der adgang til trådløst netværk.

Skolehjemmet lægger vægt på trygge rammer, der er med til at sikre, at den logerende finder sig til rette og får et godt ophold.

På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers Skolehjem gør vi vores bedste for, at opholdet bliver trygt, stabilt og rart. Det gør vi ved at skabe trygge dagligdagsrammer med klar kommunikation og godt humør.

I køkkenet sørger personalet for mad og forplejning. Rengøringspersonalet sørger for, at alle bliver vækket i ordentlig tid til at nå til undervisning, og i weekenderne er der en fast vagt, som gerne deltager, hvis beboerne får lyst til at danse zumba, spille billard eller lave en filmaften.

I receptionen vil beboeren kunne finde en medarbejder, der står klar til at hjælpe med oplysninger, spørgsmål og andre praktiske ting.

På Skolehjemmet møder du også elever fra de andre uddannelser, og der bliver af og til arrangeret fælles arrangementer. Det kan f.eks. være  volleyball på en varm sommerdag, kasinoaften med lækker belgisk mad, et besøg i vores Café Hebe eller en tur i DGI huset for at afprøve klatrevæggen. 

I hverdagen er du velkommen til at se tv med de andre i tv-stuen, bruge vores computere, spille billard og pool samt benytte beachvolleybanen og den nærliggende multibane. 

Skolehjemmet ligger godt placeret med kort afstand til mange forskellige fritidsaktiviteter.

Skolehjemmet er for elever på erhvervsuddannelser. Betingelser for at bo på Skolehjemmet er:

 

  • At du er optaget på en af Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers erhvervsuddannelser (ikke gymnasiet) og har en transporttid med offentlig transport på mindst 5 kvarter mellem skolen og din bopæls-adresse, hver vej.
  • At du ikke kan tage din uddannelse på en anden skole, som ligger tættere på din bopælsadresse.
  • At du har en uddannelsesaftale, og din mester ønsker, at du op tages på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

 

Har du en læreplads/uddannelsesaftale med en dansk virksomhed,
skal hverken du eller din læreplads betale for skolehjems-opholdet.

Elever fra erhvervsuddannelserne kan bo på Skolehjemmet i alle skoleperioder, men ikke i praktikperioderne.

 

Hvis du ikke har en læreplads, skal du selv betale for skolehjemsophold. Du skal begynde at betale for skolehjem, kvartalet efter at du er fyldt 18 år. Så længe du er under 18 år, er skolehjemsophold gratis.

Elever, der er skolehjemsberettigede, og som har forsørgerpligt over for børn, betaler ikke for at bo på Skolehjemmet. Der skal afleveres kopi af barnets navne- eller dåbsattest til skolehjemssekretæren.

Skolepraktiklever er ligeledes omfattet af førnævnte betingelser.

Pris for skolehjemsophold inklusive fuld kost og logi er 612 kr. pr. uge* i 2024.

* Opfylder du ikke betingelserne for at bo på Skolehjem, men ønsker at bo her alligevel, er prisen for kost og logi 1678,25 kr. pr. uge.

 

Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ovenstående betingelser, men dette kræver en forudgående samtale med henholdsvis vejleder og skolehjemslederen.

Befordring: Klippekort afleveres til sekretæren i receptionen senest tirsdag morgen kl. 08.00 med navn og værelsesnummer påført på bagsiden. Udbetaling sker så den førstkommende torsdag. Hvis du har spørgsmål, så kontakt sekretæren i receptionen.

Indflytning: Når du har fået plads på Skolehjemmet, er du velkommen til at flytte ind dagen før, du starter på din uddannelse mellem kl. 18.00 og 22.00.

Inventarliste: Listen skal afleveres i receptionen hurtigst muligt efter ankomst.

Linned/Håndklæder: Kan lejes for 100,- kr. for 4 uger. Linned bliver skiftet hver anden uge, og håndklæder skiftes hver uge.

Læge/Tandlæge: Har du brug for dette, bedes du henvende dig i receptionen.

Musik: Du må gerne have anlæg/TV med, men du skal tage hensyn til naboer/over- samt underboer.

Opsyn: Receptionen har åben fra 7.00 – 23.00, mens der om natten vil være en sovevagt fra 23.00 – 7.00. I weekenderne er der opsyn i tidsrummet mellem klokken 17.00 og kl. 10.00 næste morgen. 

Post: Vil blive lagt ud på værelserne. Breve og pakker sendes til:

Dit navn, værelsesnummer
Herningsholm Skolehjem
Lillelundvej 21
7400 Herning

Rengøring: Eleven sørger selv for at værelset er rent. Støvsuger kan hentes i indhak på hver etage i den høje bygning og i kælderen i de lave bygninger. Klude, spande med mere kan udleveres – bare spørg i receptionen. Badeværelserne rengøres hver eller hver anden dag af rengøringspersonale tilknyttet Skolehjemmet. 

Spisetider: Morgenmad kl. 07.10 til kl. 08.00 – Frokost kl. 11.10 til kl. 12.00 Aftensmad kl. 17.00 til kl. 18.00

Sygdom: Hvis du er syg, skal det meldes i receptionen, og du skal selv kontakte afdelingen og evt. dine forældre/Mester.

Telefon og ringetid: Telefonnummer til receptionen er: 7213 4610

Der kan ringes mandag-torsdag. kl. 08.00-16.00 Fredag kl. 08.00-12.00

Vagt-Telefon: Tlf. nr. 2542 4611 – se i øvrigt opslag ved receptionen.

Vask: Der er vaskemaskiner og tørretumbler i kælderen. Vaskekort kan købes i receptionen. Depositum kr. 40,- som returneres ved aflevering af kort. En maskinvask koster kr. 8,- og en tørretumbling koster kr. 10,-. Du skal selv købe vaskepulver eller lign. Der må ikke tørres vasketøj på værelserne, brug evt. tørrekælderen som er aflåst.

Vækning: Personalet på Skolehjemmet banker på hver morgen kl. ca. 07.30, for at sige ”God Morgen” – dette kan ikke fravælges.

Weekend-liste: Såfremt du ønsker at blive på Skolehjemmet i weekenden, skal du skrive dig på weekend-listen i receptionen, senest torsdag morgen kl. 08.00. Du skal også skrive dig på, selvom du ikke ønsker at spise på Skolehjemmet i weekenden.

Vil du vide mere?

Birgitte Vork Nielsen
Uddannelsessekretær