For dig der vil forstå og arbejde med væsentlige samfundsaspekter - nationalt såvel som internationalt. Dig, der vil tage en videregående uddannelse og drømmer om en karriere som fx advokat, diplomat, journalist eller inden for HR.

Formål

I undervisningen vil du få indblik i og arbejde med væsentlige aktuelle politiske emner og problemstillinger. Du får indgående viden om, hvordan det nationale og internationale samfund fungerer. På linjen Samfund og politik fokuseres der på de udfordringer staten, virksomhederne og det enkelte menneske møder.

Undervisningen

For at kunne arbejde med samfundsfaglige problemstillinger skal du vide, hvordan verden er indrettet, og hvilke krav det stiller til individet og fællesskabet. Hvordan påvirker den internationale konkurrence den enkelte virksomheds muligheder? Hvilken indflydelse har den på beskæftigelsen? Hvilken konsekvens har det for dig som borger? Samfundsfag og erhvervsjura bidrager med politiske og juridiske vinkler på de problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen.

Fagpakke

Studieretningsfagene International økonomi og Afsætning vil bl.a. have fokus på national og international økonomi, kundegrupper og købsadfærd, prisfastsættelse, omverdensforhold og strategi. Dette, sammenholdt med de øvrige fags bidrag, giver en fokuseret samfundsorienteret studieretning.

 

 

Vi anbefaler, at du tilvælger samfundsfag på B-niveau for at få mere viden om sociologi og politik.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!