Det første tre måneder af din uddannelse på HHX Herning kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet. 

Se studieretningsoversigten 2024-2027
Se studieretningsoversigten 2023-2026
Se studieretningsoversigten 2022-2025

 

Grundforløbet

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag og informatik.

 

Hvad med fremtiden?

Dit studieretningsvalg låser ikke dine uddannelses- og karrieremuligheder.

Centrale fag på næsten alle videregående uddannelser: Dansk A og Engelsk B:
Dansk A er obligatorisk på alle gymnasiale uddannelser.
HHX er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor Engelsk A er obligatorisk.
 

Videregående uddannelser inden for sprog, historie og kultur:
Kræver et 2.fremmedsprog ud over engelsk samt historie B. Begge fag er obligatoriske på HHX. 

Videregående uddannelser inden for samfund og økonomi:
Kræver matematik B (ganske få uddannelser matematik A) samt Historie B. Historie B er obligatorisk på HHX og matematik B er obligatorisk på alle studieretninger bortset fra Sprog og Kommunikation, hvor matematik C er obligatorisk, men påbygning til matematik B er mulig.

Videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed:
Kræver typisk Matematik A, som du kan få i de fleste studieretninger på HHX samt Kemi B og Fysik B.

Fagene kemi og fysik findes ikke på HHX. Disse fag kan man efter endt studentereksamen tage som suppleringskurser, og de indgår dermed ikke i dit adgangsgivende eksamenssnit.

Det allervigtigste er, at du vælger de fag, der interesserer dig – det er dem der gør, at du kan holde gejsten oppe i tre år – og holde mulighederne åbne i forhold til videregående uddannelser og dine fremtidige karrieremuligheder.  

Det er dit gennemsnit, der er vigtigt i forhold til muligheden for at komme ind på drømmestudiet. Det højeste snit opnås ved at vælge et gymnasium, der har de fag, du har det bedst med.

 

En HHX studentereksamen giver dig adgang til op til 200 uddannelser. Se mere om videregående uddannelser og prøv værktøjet Adgangskortet UddannelsesGuiden ug.dk


Global Business

For dig der vil have faglige udfordringer på et højt niveau og drømmer om en international karriere fx med markedsføring af produkter på det globale marked.

Innovation og iværksætteri

For dig der har ambition og viljestyrke. Herningsholms internationalt anerkendte innovationsstudieretning klæder dig på til livet som iværksætter, leder eller projektudvikler.