Det første tre måneder af din uddannelse på HHX Herning kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet. 
Se studieretningsoversigten 2018-2021

Grundforløbet

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag og informatik.


Økonomistyring og finans

For dig, som drømmer om en karriere i den finansielle sektor eller drømmer om at blive f. eks. ejendomsmægler eller revisor.

 

 

Global business

Er du faglig stærk, og drømmer du om en international karriere, så er studieretningen Global business noget for dig. Du går blandt andet på amerikansk college i Austin, Texas i 14 dage og kommer på studietur til Kina.

Markedsøkonomi

Vil du gerne arbejde med markedsføring, shipping eller lignende, er denne studieretning et godt afsæt.

 

 

 

 

Markedsøkonomi med indkøb

For dig der er vild med matematik, international økonomi, sprog og samfundsfag. Du drømmer måske om at gøre karriere som indkøber eller måske synes du, at shippingbranchen lyder spændende.

Samfundsfaglig

Studieretningen for dig som drømmer om en videregående uddannelse inden for f. eks. jura, statskundskab eller psykologi.

 

 

 

Innovation og iværksætteri

Har du en drøm om at starte din egen virksomhed? er du kreativ og bobler med nye idéer, så er denne studieretning måske noget for dig. Vælg tysk eller spansk som 2. fremmedsprog.

International Business

For dig, der har planer om at læse videre på engelsk inden for økonomi og internationale forhold. Vi underviser i international økonomi og afsætning på engelsk.


International Tysk A

For dig der gerne vil udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring og handel. På denne studieretning kombinerer du sprog og økonomi.

International Fransk A

For dig der gerne vil udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring og handel. På denne studieretning kombinerer du sprog og økonomi.


Den tre-sproglige studieretning

Er du glad for sprog, og drømmer du om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation, så er denne studieretning med tre fremmedsprog lige noget for dig.