Her kan du se datoer for skolestart, feriedage og afslutning.

Kalenderen gælder KUN for grundforløbene på EUD og EUX i Herning. 

Skoleåret 2017/2018

Vinterferie12.-16. februar 2018 (alle dage inkl.)
Påskeferie26. marts - 2. april 2018 (alle dage inkl.)
St. Bededag27. april 2018
Kr. Himmelfartsferie10.-11. maj 2018
2. Pinsedag21. maj 2018
Slut GF227. juni 2018

Skoleåret 2018/2019

Skolestart GF1+GF213. august 2018
Efterårsferie15.-19. oktober 2018
Juleferie22. december 2018 - 1. januar 2019 (alle dage inkl.)
Slut GF1+GF215. januar 2019
Undervisningsfri16. januar 2019
Skolestart GF217. januar 2019
Vinterferie11.-15. februar 2019 (alle dage inkl.)
Påskeferie15.- 22. april 2019 (alle dage inkl.)
St. Bededag17. april 2019
Kr. Himmelfartsferie30.-31. maj 2019
2. Pinsedag10. juni 2019
Slut GF226. juni 2019

 

Har du en uddannelsesaftale?

Feriekalenderen viser, hvornår du har fri fra undervisning på skolen.
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du aftale med din virksomhed, om du kan holde ferie eller skal arbejde. Det gælder for de ferie, hvor der indgår hverdage (ikke helligdage).


Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.

Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på Elevplan inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage.

Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes i Elevplan i god tid inden fraværet. Download folder om fravær og udmeldelse

Sådan logger du ind korrekt

Husk at bruge dit korrekte Herningsholm Erhvervsskole-login. Hvis du har taget flere forskellige skoleforløb, skal du vælge dit seneste forløb/uddannelse.

Du kan kontrollere, hvordan du er logget ind under ”Vælg ny login” i menuen i øverste, højre hjørne. Det er også her, du kan vælge et andet login.


Det er en stor del af din uddannelse at være i praktik eller i lære, og det er helt naturligt at have mange spørgsmål til det. Vi har her svaret på en lang række af de mest stillede spørgsmål.

Find praktik-/læreplads

Det kan godt kræve noget arbejde at finde en praktikplads, så du er nødt til selv at være opsøgende.

Du kan kigge efter jobopslag på jobportaler på internettet. På praktikpladsen.dk kan du se hvilke virksomheder, der er godkendte til at tage lærlinge i dit område.

Ansøg om en praktikplads

praktikpladsen.dk kan du finde gode råd til, hvordan du bedst skriver en ansøgning.

Når du har skrevet en ansøgning, er det en god idé at aflevere den personligt.

Du skal helst have fundet en læreplads, når du afslutter grundforløbet.

På de fleste uddannelser er der dog mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke finder en læreplads.

Du og den virksomhed, du skal i lære hos, skal sammen udfylde en uddannelsesaftale (lærepladskontrakt) og sende den til skolen. Skolen kontrollerer og registrerer aftalen, og du bliver dermed tilmeldt undervisning på skolen.

Blanketten, der skal udfyldes ved indgåelse af en uddannelsesaftale, kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Desværre ikke. Men praktikpladssituationen svinger meget inden for de forskellige uddannelsesområder og geografiske områder.

Heldigvis er skolepraktik et rigtigt godt alternativ.

Skolepraktik (SKP)

Skolepraktik er en ordning, hvor en skole eller rettere et praktikcenter går ind og overtager uddannelsesforpligtigelsen i en periode, indtil eleven finder en praktikplads ved en virksomhed.

På den måde kan du gennemføre din uddannelse, selvom du ikke finder en praktikplads lige efter grundforløbet.

I skolepraktik skal du lære de samme ting, som hvis du var i praktik i en virksomhed. 

 

Der kan være forskellige grunde til, at du kommer i skolepraktik.

Hvis du ikke har en ordinær læreplads

Langt de fleste skolepraktikanter er kommet i skolepraktik, fordi de ønsker at fortsætte deres uddannelse efter grundforløbet, men ikke har fundet en ordinær praktikplads i forbindelse med afslutningen af grundforløbet.

Hvis du ikke har en ordinær praktikplads, vil du blive orienteret om skolepraktik. For at blive tilbudt en plads i skolepraktik, skal du opfylde EMMA-kriterierne.
Det er kun muligt at komme i skolepraktik, hvis det udbydes på uddannelsen.

Bliver du optaget, starter du i skolepraktik én måned efter afslutningen af grundforløbet.

Hvis du har en kort uddannelsesaftale

Andre kommer i skolepraktik, fordi de har indgået det, der hedder en kort uddannelsesaftale med en virksomhed.

En kort uddannelsesaftale skal omfatte en del af uddannelsen med både praktik i en virksomhed og skoleforløb. 

Hvis du har en kort uddannelsesaftale, som ikke bliver forlænget, og du ikke kan finde en ny virksomhed, der vil indgå en kort aftale, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik.

Hvis du har mistet din læreplads

Hvis du uforskyldt mister din læreplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. Det kan fx skyldes, at virksomheden er gået konkurs.

EMMA-kriterierne er nogle krav, som skolepraktikanter skal overholde for at kunne være i skolepraktik.

EMMA er en forkortelse, som står for, at eleven skal være:

 • Egnet – det vil sige, at du skal være fagligt egnet til den uddannelse, du er i gang med.
 • Mobil – fagligt (være villig til evt. at skifte uddannelsesområde)
 • Mobil – geografisk (være villig til at flytte efter en praktikplads)
 • Aktivt søgende 

Kriterierne gælder gennem al den tid, hvor eleven er i skolepraktik.

Som skolepraktikant får du en skolepraktikydelse på 2947,- pr måned, hvis du er under 18 år og 7055,- pr måned, hvis du er over 18 år. Du skal betale skat af skolepraktikydelsen.

Derudover kan du få refunderet nogle af dine transportudgifter med en sats, der svarer til 90% af billigste offentlige transport.

 

Ja, den gør.

Det er de samme mål, der skal nås under dit uddannelsesforløb, så du er ikke uddannelsesmæssigt dårligere stillet som skolepraktikant.

Derudover vil du i løbet af din uddannelse komme på forskellige virksomhedsophold og får dermed oplevet forskellige virksomhedskulturer og måder at arbejde på.

I praktik/lære

Det afhænger af den overenskomst, der er inden for dit uddannelsesområde. 

Hvis du er rigtigt glad for din praktikplads, kan du indstille den til Årets Læreplads på www.aaretslaereplads.dk.

Så skal du tage kontakt til din fagforening.


Når du går på grundforløb, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at få løn.
Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. 

Når du går på hovedforløbet får du løn, uanset om du har en elevplads hos en virksomhed eller er i skolepraktik.

Du kan få billig transport, hvis du går på grundforløb eller ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
Læs mere og søg om Ungdomskort på ungdomskort.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale, kan din virksomhed kan få tilskud til dine transportomkostninger. Din virksomhed kan læse mere om, hvordan de gør på atp.dk.


At bo på Skolehjem er ikke som at bo derhjemme, og det er heller ikke som at bo på hotel. Skolehjemmet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning, men som gerne vil have en god og indholdsrig fritid.

Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole har 179 sengepladser, de fleste i dobbeltværelser med eget bad og toilet, og der er gode forhold for handicappede.

Værelserne er til to personer, og vi tager så vidt muligt hensyn til, hvem du ønsker at dele værelse med.

På Skolehjemmet har du adgang til mange forskellige faciliteter som, f.eks. TV-stue, poolbord, fodbold-, streetbasket-, og beachvolleybane med mere. For et mindre beløb har du også mulighed for at benytte Skolehjemmets vaskemaskiner og tørretumbler.

På størstedelen af værelserne er der adgang til trådløst netværk.

Skolehjemmet lægger vægt på trygge rammer, der er med til at sikre, at den logerende finder sig til rette og får et godt ophold.

På Herningsholm Erhvervsskoles Skolehjem gør vi vores bedste for at opholdet bliver trygt, stabilt og rart. Det gør vi ved at skabe trygge dagligdagsrammer med klar kommunikation og godt humør.

I køkkenet sørger personalet for mad og forplejning. Rengøringspersonalet sørger for, at alle bliver vækket i ordentlig tid til at nå til undervisning, og i weekenderne er der en fast vagt, som gerne deltager, hvis beboerne får lyst til at danse zumba, spille billard eller lave en filmaften.

I receptionen vil beboeren kunne finde en medarbejder, der står klar til at hjælpe med oplysninger, spørgsmål og andre praktiske ting.

På Skolehjemmet møder du også elever fra de andre uddannelser, og der bliver af og til arrangeret fælles arrangementer. Det kan f.eks. være  volleyball på en varm sommerdag, kasinoaften med lækker belgisk mad, et besøg i vores Café Hebe eller en tur i DGI huset for at afprøve klatrevæggen. 

I hverdagen er du velkommen til at se tv med de andre i tv-stuen, bruge vores computere, spille billard og pool samt benytte beachvolleybanen og den nærliggende multibane. 

Skolehjemmet ligger godt placeret med kort afstand til mange forskellige fritidsaktiviteter.

Skolehjemmet er for elever på erhvervsuddannelser. Betingelserne for, at du kan bo på Skolehjemmet, er:

 • at du er optaget på en af Herningsholm Erhvervsskoles erhvervsuddannelser (ikke gymnasiet) og har en transporttid med offentlig transport på mindst 5 kvarter mellem skolen og din bopælsadresse, hver vej
 • at du ikke kan tage din uddannelse på en anden skole, som ligger tættere på din bopælsadresse
  Eller
 • at du har en uddannelsesaftale, og din mester ønsker, at du optages på Herningsholm Erhvervsskole

Elever fra erhvervsuddannelserne kan bo på Skolehjemmet i alle skoleperioder under deres uddannelse, men ikke i praktikperioderne. 

Er du over 18 år, skal du betale for at bo på Skolehjemmet.

Er du under 18 år, er opholdet som hovedregel gratis, men hvis du har en uddannelsesaftale, skal din mester betale uanset alder. Mester har ret til refusion hos AUB.

Skolepraktikelever er ligeledes omfattet af ovenstående betingelser.

Pris inkl. fuld kost og logi er i 2018 kr. 508,25 pr. uge.

Der skal først betales for Skolehjemmet kvartalet efter, at eleven er fyldt 18 år.

Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ovenstående betingelser, men dette kræver en forudgående samtale med hhv. vejleder og skolehjemslederen.

Befordring: Klippekort afleveres til sekretæren i receptionen senest tirsdag morgen kl. 08.00 med navn og værelsesnummer påført på bagsiden. Udbetaling sker så den førstkommende torsdag. Hvis du har spørgsmål, så kontakt sekretæren i receptionen.

Indflytning: Når du har fået plads på Skolehjemmet, er du velkommen til at flytte ind dagen før, du starter på din uddannelse mellem kl. 18.00 og 22.00.

Inventarliste: Listen skal afleveres i receptionen hurtigst muligt efter ankomst.

Linned/Håndklæder: Kan lejes for 100,- kr. for 4 uger. Linned bliver skiftet hver anden uge, og håndklæder skiftes hver uge.

Læge/Tandlæge: Har du brug for dette, bedes du henvende dig i receptionen.

Musik: Du må gerne have anlæg/TV med, men du skal tage hensyn til naboer/over- samt underboer.

Opsyn: Receptionen har åben fra 7.00 – 23.00, mens der om natten vil være en sovevagt fra 23.00 – 7.00. I weekenderne er der opsyn i tidsrummet mellem klokken 17.00 og kl. 10.00 næste morgen. 

Post: Vil blive lagt ud på værelserne. Breve og pakker sendes til:

Dit navn, værelsesnummer
Herningsholm Skolehjem
Lillelundvej 21
7400 Herning

Rengøring: Eleven sørger selv for at værelset er rent. Støvsuger kan hentes i indhak på hver etage i den høje bygning og i kælderen i de lave bygninger. Klude, spande med mere kan udleveres – bare spørg i receptionen. Badeværelserne rengøres hver eller hver anden dag af rengøringspersonale tilknyttet Skolehjemmet. 

Spisetider: Morgenmad kl. 07.10 til kl. 08.00 – Frokost kl. 11.10 til kl. 12.00 Aftensmad kl. 17.00 til kl. 18.00

Sygdom: Hvis du er syg, skal det meldes i receptionen, og du skal selv kontakte afdelingen og evt. dine forældre/Mester.

Telefon og ringetid: Telefonnummer til receptionen er: 7213 4610

Der kan ringes mandag-torsdag. kl. 08.00-16.00 Fredag kl. 08.00-12.00

Vagt-Telefon: Tlf. nr. 2542 4611 – se i øvrigt opslag ved receptionen.

Vask: Der er vaskemaskiner og tørretumbler i kælderen. Vaskekort kan købes i receptionen. Depositum kr. 40,- som returneres ved aflevering af kort. En maskinvask koster kr. 8,- og en tørretumbling koster kr. 10,-. Du skal selv købe vaskepulver eller lign. Der må ikke tørres vasketøj på værelserne, brug evt. tørrekælderen som er aflåst.

Vækning: Personalet på Skolehjemmet banker på hver morgen kl. ca. 07.30, for at sige ”God Morgen” – dette kan ikke fravælges.

Weekend-liste: Såfremt du ønsker at blive på Skolehjemmet i weekenden, skal du skrive dig på weekend-listen i receptionen, senest torsdag morgen kl. 08.00. Du skal også skrive dig på, selvom du ikke ønsker at spise på Skolehjemmet i weekenden.


Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til eksamen og/eller der afgives standpunktskarakter.

Du kan normalt kun indstilles/modtage standpunktskarakter, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige opgaver og har fået disse godkendt af din lærer, i et omfang der af skolen skønnes tilstrækkeligt.

Kan en lærer ikke indstille dig til eksamen/afgive standpunktskarakter, forelægges dette for den eksamensansvarlige og uddannelseslederen.

Skolen afgør efter drøftelse med din lærer, om du kan indstilles til eksamen, eller om der kan afgives standpunktskarakter. Kan du ikke indstilles til eksamen, eller mangler du standpunktskarakterer, får det de konsekvenser, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse.

Der kan ikke udstedes bevis for gennemført skoleperiode, og dette medfører normalt, hvis du ikke senere i uddannelsesforløbet indstilles til eksamen, at du intet bevis får for gennemført uddannelse.

Manglende karakterer (eksamens- eller standpunktskarakterer) på grundforløbet medfører, at der ikke kan udstedes bevis for gennemført grundforløb. Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til eksamen.

 • Ved de skriftlige prøver skal eleven senest være til stede 10 minutter før eksamens start
 • Elever, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan normalt ikke deltage i pågældende prøve, men må indstille sig til en ny prøve
 • Eleven skal sætte sig ved det bord, som er forsynet med elevens eksamensnr. i henhold til karakterlisten
 • Bortset fra de tilladte hjælpemidler må der ikke medbringes bøger, papir, kommunikationsudstyr (mobiltelefon el. lign.) eller optegnelser af nogen art, mapper, tasker m.v. i prøvelokalet
 • Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynsførende, må det ske ved stilfærdigt at give tegn
 • Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken med ord eller tegn
 • De tilsynsførende må ikke meddele eleverne nogen oplysning vedrørende opgaven
 • Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker
 • De udleverede opgavesæt må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Opgaver kan dog af lederen bringes fra ét prøvelokale til et andet, hvis det er nødvendigt
 • Ved aflevering af besvarelserne skal eleven have forsynet forsiden af hvert ark papir med egenhændigt skrevet navn og nummer i henhold til karakterlisten. Forsiden skal endvidere være forsynet med skolens navn, prøvens og opgavens art samt holdnummer. Besvarelser, der ønskes bedømt, skal være skrevet med holdbar skrift
 • Kladden skal afleveres adskilt fra, men sammen med besvarelsen
 • Opgavesættet kan, forudsat prøvetiden er udløbet, beholdes af eleven
 • Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en tilsynsførende
 • Når en elev har afleveret sin besvarelse af opgaven, skal eleven forlade prøvelokalet

Tidstillæg til eksamen

Skolen kan for enkelte elever fastsætte forlænget tid til en prøve eller eksamen, hvis eleven har et handicap m.m., som vil blive kendt berettiget til specialpædagogisk støtte. Skolens ledelse foretager en individuel vurdering af den enkelte elevs vanskeligheder og eventuelle behov for forlænget tid til eksamen. Fremmedsprogede elever, der i øvrigt ikke har specialpædagogiske problemer i forhold til deres uddannelse, vil med baggrund i sproglige vanskeligheder, efter individuel vurdering foretaget af elevens studievejleder, kunne få forlænget tid til en prøve.

Klager over mangel ved eksamen

Skolen tilbyder fire eksamensterminer fordelt hen over skoleåret. Desuden får eleven en mundtlig og skriftlig eksamensorientering ved offentliggørelsen af eksamensfag.

Klager over eksamen

Klager over eksamen meddeles skolen skriftligt senest 2 uger efter meddelelse af karakteren, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25395).

Klagen forelægges eksaminator og censor til udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør skolen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Den skriftlige afgørelse kan resultere i ombedømmelse, omprøve eller afvisning. Afgørelsen meddeles elev, eksaminator og censor.

Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervs-uddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Klager over standpunktskarakter

Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til den pågældende lærer for nærmere uddybelse. Ønsker klageren at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal denne afleveres skriftligt til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen.

Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens direktør. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.


På skolen har vi både et afdelingsråd og et fælles elevråd.
Hver klasse vælger en elevrepræsentant, og elevrepræsentanterne i én afdeling udgør et afdelingsråd.
Afdelingsrådene vælger hver en repræsentant og en suppleant til at  repræsentere afdelingen i skolens fælles elevråd.

Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis.

Det er essensen i projektfrivillig, som handler om at give alle på ungdomsuddannelserne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde. Initiativet skaber kontakt mellem unge på en ungdomsuddannelse og de frivillige foreninger. 

Læs mere på projektfrivillig.dk


Om kantinerne

På Herningsholm Erhvervsskole har vi seks kantiner, hvor du har mulighed for at købe dagens varme ret såvel som kolde og lune retter.

Vi bestræber os på at give elever og ansatte et fyldigt udbud af sunde mad- og drikkevarer, og vi udvikler hele tiden på vores kantinekoncept.

Vores kantiner anvender bl.a. de officielle 10 kostråd. Det betyder, at der altid er mulighed for at vælge efter de sunde principper.

Alle vores seks kantiner har elitesmiley’en.

Læs mere om kantinerne.

man-torfre
Agoraenkl. 07.30 - 13.30Som øvrige dage
Aulaenkl. 07.30 - 10.45
kl. 11.10 - 14.00
kl. 07.30 - 10.30
Bøgildvej, Ikastkl. 07.50 - 11.00
kl. 11.30 - 13.45
Som øvrige dage
Lillelundvej 29kl. 07.30 - 08.30
kl. 09.00 - 10.40
kl. 11.10 - 13.50
kl. 07.30 - 08.30
kl. 09.00 - 12.00
Nordlysetkl. 07.30 - 14.00kl. 07.30 - 12.00

På Mediateket finder du:

 • den nyeste litteratur inden for skolens fagområder
 • abonnementer på forskellige databaser og videnressourcer, som er relevante for undervisningen
 • bibliotekarerne, som kan skaffe materialer hjem fra andre biblioteker i hele Danmark

Mediateket er for alle elever og ansatte på Herningsholm Erhvervsskole. Der er er en afdeling i både Herning og Ikast.

Særligt til elever

Det er Mediatekets opgave at være med til at opbygge din informationskompetence i løbet af dit studie. Derfor bliver du løbende tilbudt undervisning i informationssøgning, så du bliver i stand til

 • at vide, hvornår du har behov for at søge information
 • at søge relevant information i forskellige medier
 • at tolke og omsætte information til personlig viden

Informationskompetence betyder, at du kan indhente og bruge relevant information i forhold til din læreproces inden for et fagligt felt. Det er vigtigt at kunne i forhold til eventuel videregående uddannelse og det fremtidige arbejdsliv.

Læs mere om Mediateket under information for nuværende elever.


Anvendelse af skolens computere

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted. Vi har som erhvervsskole adgang til undervisningsministeriets sektornet og dermed til internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal maskinerne kun anvendes til undervisningsformål.

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. 

Computerne må ikke benyttes til private spil, kopier af brugerprogrammer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de regler, der udstikkes vedr. computernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler vil ved særligt grove overtrædelser – f.eks. hackervirksomhed – medføre udelukkelse fra at anvende skolens dataudstyr. Skolens it afdeling overvåger samtlige maskiner, og brugeres adfærd på nettet gemmes i log.

Alle skal overholde almindelig god EDB-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. skal overholdes. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret.

Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Undgå unødig udskrivning – vær økonomisk og økologisk! I det hele taget: vis respekt og hensynsfuldhed overfor både mediet og dine medbrugere.

DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED

Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervisning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær.

Du skal selv registrere fraværet på elevplan, klik på fraværsbesked*, senest kl. 9.00 den samme dag, fraværet finder sted. Efter kl. 9.00 skal du ringe til Kundecentret. For sengeliggende skolehjemselever under 18 år kan uddannelseslederen skrive under. For elever med uddannelsesaftale gælder, at sygemelding skal foretages til både skolen under et skoleophold og til din mester.

Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær.

Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer – fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af uddannelseslederen. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges på en fritagelsesattest forudgående og senest 2 dage, før fritagelsen skal gælde. For elever under 18 år gælder de

samme betingelser som under fraværsbestemmelser. Fritagelsesattester findes på Portalen under Uddannelse.

* Du kan også sende en fraværsbesked, ved at sende en sms med "Syg [fraværsbesked]" til 30 44 56 53.

ANDRE REGLER

Under arbejde i visse værksteder kræves der sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning og fodtøj. Dette er afhængigt af værkstedstypen. Det medfører bortvisning at indtage alkohol i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner.

Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand. Det medfører bortvisning at opbevare, indtage eller være påvirket af hash eller andre stoffer på skolens område. Dette gælder også ved arrangementer, der er placeret uden for skoletiden.

I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede.

Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed.

Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende handlinger.

Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende.

Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. Blå Bog eller medier som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne netkonferencer, e-mails, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke.

Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere. Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt.

En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar.

Enhver overtrædelse af skolens ordensreglement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen.

Fri og uhindret kommunikation samt hensynet til identifikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne*, næse eller mund under deltagelse i undervisningen og på skolens område generelt.
Påbudt sikkerheds- og arbejdsbeklædning er undtaget.
Hvis reglerne ikke overholdes, iværksætter skolen sanktioner i form af afvisning, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning.
*) Det er tilladt at bære solbriller udendørs uden for undervisningen. 

SKOLENS RYGEPOLITIK – POLITIK OM RØGFRIE MILJØER

Ifølge lov om røgfri miljøer er skolen et røgfrit område. Du må hverken ryge i skolens bygninger eller på skolens udendørs arealer, herunder også parkeringspladser. Overtrædelse vil være bortvisningsgrund. Rygning kan foregå på fortov på nærmeste offentlige vej. E-cigaretter er også omfattet af reglerne. Elever og personale på Herningsholm Erhvervsskole må ikke udsættes for »passiv rygning imod deres vilje.

Hvor må der ryges?

Alle skolens bygninger og udendørs arealer er røgfrie. Al rygning skal foregå udendørs på fortov på nærmeste offentlige vej.

Det præciseres, at det således ifølge gældende lovgivning ikke er tilladt at ryge i/på skolegårde, idrætspladser, græsarealer, p-pladser, skolens stisystemer og andre af skolens områder.

Hvad er omfattet af reglerne?

Alle former for tobak, f.eks. cigaretter, cigarer, pibe, e-cigaretter samt skrå og snus.

Skolen har som ”Statsinstitution” ikke lov til at tegne forsikringer, der dækker elever. Det drejer sig f.eks. om:

 1. Tyveri. Hav aldrig værdigenstande med dig, som ikke er strengt nødvendige for dig i løbet af dagen. Sørg for at have de nødvendige værdigenstande med dig eller lås dem ind i et af de skabe, der er stillet til rådighed.
 2. Tilskadekomst ved arbejdet i skolens værksteder

Følg altid de sikkerhedsmæssige foreskrifter – spørg hellere læreren én gang for meget end én for lidt.

Skolen anbefaler, at du har en fuldtids ulykkesforsikring.

It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc’er, lokalnet, internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskoles udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end:

 1. Undervisning
 2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen
 3. Egne fagligt relaterende eksperimenter

Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter.

Adgang til Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole.

Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes på Herningsholm Erhvervsskole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole.

Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskoles udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder.

Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen.

Brugerid og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette
Herningsholm It-center.

Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssig vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug.

Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskoles udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle
myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at:

 1. Kopiere skolens programmer
 2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I særlige tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center.
 3. Ændre i opsætningerne på pc’erne
 4. Sende SPAM-mail til andre både interne - & eksterne brugere.

Hvis Herningsholm Erhvervsskole konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder.

Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskoles it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center.


Har du spørgsmål om uddannelserne, SU, praktik, løn el. lign.? Så kontakt vejlederen for din uddannelse.

Vejlederne kan hjælpe dig med information om både de ordinære erhvervsuddannelser og EUX.


Tekniske erhvervsuddannelser: Du finder vejlederne i Vejledningscentret på Lillelundvej. De kan som regel træffes mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-12.30. 

Mediegrafiker og EUD/EUX Business i Herning og Ikast: Der er skiftende træffetider for personligt fremmøde. Du kan altid kontakte vejlederen telefonisk.


Find din vejleder

 

 

Lisbeth Sortberg

Vejleder for: 

 • Agro
 • Cykelmekaniker
 • Frisør
 • Industritekniker
 • MC-mekaniker
 • Smed
 • Tandklinikassistent
 • Teknisk designer

72 13 48 45
lso@slet-dette.herningsholm.dk 

I vores Kundecenter sidder uddannelsessekretærerne klar til at hjælpe elever og virksomheder med svar på spørgsmål om uddannelsesaftaler, skolehold samt eksamens- og skolebeviser m.m..

Nedenfor kan du finde den medarbejder, der er ansvarlig for dit uddannelsesområde.

Pernille Sand Andersen

Uddannelsessekretær for:

 • GF1 - Business, frisør, tandklinikassistent og mediegrafiker
 • GF2 - EUD Business i Herning

72 13 47 34
pean@slet-dette.herningsholm.dk

Jacqueline Boesen

Uddannelsessekretær for:

 • Cykelmekaniker
 • Datatekniker
 • Elektriker
 • It-supporter
 • Knallert- og motorcykelmekaniker

72 13 47 37
jab@slet-dette.herningsholm.dk 

Majbrit Hald Løvstad

Uddannelsessekretær for:

 • Datatekniker
 • Elektriker
 • Industritekniker
 • IT-supporter
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Smed
 • Snedker
 • Tømrer
 • Vvs

72 13 47 31
maj@slet-dette.herningsholm.dk 

Brian H. Willadsen

Mobil: 25424526
bhw@slet-dette.herningsholm.dk

Industriteknik, MC-og cykelmekaniker, Medieproduktion, Merkantil EUD, Merkantil EUX, Smed/svejs, Teknisk design og Transportuddannelser

Martin L. Holmgaard

Mobil: 25424540
mlh@slet-dette.herningsholm.dk

Data- og kommunikation, Elektriker, Frisør, Maskinsnedker, Murer, Snedker, Tandklinikassistent, Tømrer, VVS og Teknisk EUX


 

Carsten M. Madsen

Mobil: 25424524
cam@slet-dette.herningsholm.dk

 • MC-og cykelmekaniker
 • Transportuddannelser

Henrik Nielsen

Mobil: 25424518
hen@slet-dette.herningsholm.dk 

 • Teknisk EUX

Henry Juul Nielsen

Mobil: 25424505
hjn@slet-dette.herningsholm.dk

 • Blik/vvs

Holger Frahm

Mobil: 25424522
hf@slet-dette.herningsholm.dk

 • Maskinsnedker
 • Snedker
 • Tømrer

Torben Palle Nielsen

Mobil: 25424544
toni@slet-dette.herningsholm.dk 

 • Data- og kommunikation
 • Elektriker

Maiken dahl

Mobil: 25424847
mkd@slet-dette.herningsholm.dk 

 • Frisør
 • Tandklinikassistent

Mona Syndergaard

Mobil: 25424529
msy@slet-dette.herningsholm.dk 

 • Medieproduktion
 • EUD/EUX Business

Niels Pank Hansen

Mobil: 25424507
nph@slet-dette.herningsholm.dk 

 • Smed

Ole Halkjær Rasmussen

Mobil: 25424543
ohr@slet-dette.herningsholm.dk

 • Murer

Søren Steffensen

Mobil: 29696478
sst@slet-dette.herningsholm.dk

 • Industriteknik
 • Teknisk design

Det er målet, at alt skriftlig kommunikation med elever, forældre m.fl. fremadrettet helt kommer til at overgå til e-boks. 

Sådan finder du os:

Log ind i din e-boks

Vælg "Tilmeldinger" i menuen

Vælg "Tilmeld afsender"

Søg efter Herningsholm Erhvervsskole

Vælg "Herningsholm Erhvervsskole"

Tryk tilmeld