Som virksomhed er I med til at sikre, at de danske virksomheder også i fremtiden vil have dygtige faglærte med den bedst mulige uddannelse med erfaring fra erhvervslivet.

Der kan være mange spørgsmål forbundet med at være læreplads for en elev fra Herningsholm Erhvervsskole. Vi har her svaret på en lang række af de mest stillede spørgsmål.

Finder I ikke svar her, er I altid velkomne til at kontakte os.

FAQ

Bliv lærested

Det er det faglige udvalg inden for jeres branche, der skal godkende jeres virksomhed som lærested. Skolen kan være behjælpelig med yderligere information.

I kan slå et stillingsopslag op på www.praktikpladsen.dk I er også velkommen til at kontakte skolen direkte. Så kan vi være behjælpelige med at formidle jeres stillingsopslag videre til eleverne.

Det må I i princippet ikke. I kan søge dispensation ved det faglige udvalg inden for jeres branche.

Uddannelsesplan og uddannelsesaftaler

Som virksomhed har I mulighed for at tegne forskellige typer uddannelsesaftaler med jeres

  • Almindelig uddannelsesaftale: gælder for hele læretiden
  • Kort uddannelsesaftale: gælder for minimum en oplæringsperiode og minimum et skoleophold på hovedforløbet
  • Kombinationsaftale: når to eller flere virksomheder deles om en elev
  • Ny Mesterlæreaftale: gælder hele uddannelsestiden inkl. grundforløb

I finder vejledning og formularer til uddannelsesaftaler her.

Det er en god idé at lave en uddannelsesplan for jeres elev fra begyndelsen, så I er sikre på, at eleven får lært det han/hun skal.

I kan eventuelt bruge www.elevplan.dk som et redskab til at evaluere, om jeres elev når de mål, der er fastsat i bekendtgørelsen.

Økonomi

Jeres elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for jeres branche. Når eleven er på skoleophold, kan I få refunderet en stor del af lønudgifterne. Læs mere under "Hvad kan vi få i tilskud".

Befordringstilskud

Jeres virksomhed kan få tilskud til elevers transportudgifter, når de er på skoleophold. I skal huske at godkende oplysninger på ATP's selvbetjening for at få befordringstilskuddet udbetalt.

Læs mere på virk.dk

Lønrefusion

Jeres virksomhed kan få refunderet elevløn, når eleven er på skole.

Læs mere på virk.dk

Kost og logi

Jeres virksomhed kan få refunderet udgifter i forbindelse med elevens ophold på skolehjem.

Læs mere på virk.dk

Læs mere om Skolehjemmet.

www.praktikpladsen.dk og på www.elevplan.dk kan I finde flere nyttige oplysninger om at have en elev. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt vores Kundecenter.

Ferieregler for elever

Se her ferieregler for elever

Hvordan er det at have en elev?

Nobia

Driftsleder Hans Graversen fortæller om Nobias erfaringer med at være læreplads for maskinsnedkere.