Vil du hellere arbejde end at gå i skole? Så kan det være, du skal tage din detail-, handels-, event- eller kontoruddannelse* som Ny Mesterlære-forløb

Du skal have en praktikplads

For at kunne starte i et Ny Mesterlæreforløb skal du have en praktikplads i en virksomhed. Måske du allerede har et fritidsjob, så tal med din chef om at starte i lære nu frem for at vente til du har taget grundforløbet. Har du ikke et fritidsjob, skal du selv søge en praktikplads i en virksomhed. Her på siden, kan du downloade et infoark, som du kan vedlægge til virksomheden.

Fleksibelt forløb

Når du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kommer vi på besøg hos jer og laver en uddannelsesplan for dit forløb. I planen kan du se, hvilke fag du skal have, og det aftales, hvornår du skal være i skole, og hvornår du skal være i virksomheden. Skoleundervisningen foregår i vores afdeling i Ikast, men kan også foregå som online-forløb. Efter et år afslutter du grundforløbsdelen med en praktisk prøve i virksomheden, og herefter fortsætter du på hovedforløb på lige fod med de elever, der har taget hele grundforløbet på skolen.

Vil du vide mere?

Hent infoark for elever her på siden eller kontakt din studievejleder. 


* På kontoruddannelsen er det et krav, at man har en EUX. Udover fagene på grundforløbet betyder det, at du skal have gymnasiale fag på det studiekompetencegivende EUX-år. Dette udbydes ikke som særskilt Ny Mesterlæreforløb, og du skal derfor påregne et samlet års skolegang med fag på højt niveau, efter du har gennemført fagene på grundforløbet i det første år. Af samme grund anbefaler vi kun i særlige tilfælde denne model til kontoruddannelsen.