Herunder finder I uddybende beskrivelser af en række af fagene.


Valgfag

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

Undervisningen er rettet mod alle elever, som ønsker at blive klogere på verden omkring dem og ikke kun mod dem, der skal bruge det videre i deres kommende ungdomsuddannelse. 

Undervisningen fordeles ligeligt mellem fysik og kemi. 

I kemidelen arbejder vi med emnet Organiskkemi herunder "Alkohol". Samt emnet "Syrer/Baser/Salte".

I fysikdelen har vi fokus på atomet som helhed herunder "Atomfysik" samt "Lys og farver", hvor vi bl.a. også får forståelse for begreberne svingninger og bølger. 

Faget afsluttes med Fp10 prøven.

I tysk arbejder vi henimod 10. kl. skriftlige og mundtlige tyskprøve. Det betyder, at vi skal arbejde med tekster, grammatik, lave afleveringer mm. Du vil i undervisningen ofte møde kreative arbejdsformer (spil, konkurrencer, projektarbejde) til at udvikle sproget og styrke den sproglige selvtillid.

For at kunne gå til prøve i tyskfaget i 10.klasse skal du have haft tysk fra 6. til 9. klasse.

Temafag er et dannelsesfag på skemaet med 3 lektioner om ugen.

Eleverne får indblik i og kendskab til emner, som er med til at udvikle selvstændighed og synet på verden. Undervisningen understøttes af litteratur, musik, film og billeder.

Temafag er for elever, der er interesseret i at analysere og diskutere samfundsmæssige forhold inden for følgende temaer:

 • Etik og menneskerettigheder
 • Samfundskritik i forskellige former
 • Ytringsfrihed - hvor går grænsen?
 • Religion i det senmoderne samfund
 • Integration og politik
 • Kultur og sociale forhold

Kulturfag er et dannelsesfag på skemaet 3 lektioner om ugen. 

Eleverne får indblik i og kendskab til forskellige temaer, som er med til at udvikle personlighed, samfundsbevidsthed, syn på omverden og hjælp til selvhjælp. Undervisningen understøttes af litteratur, film, gruppearbejde, diskussion og oplæg. 

Kulturfag er for elever, der er interesseret i at analysere og diskutere samfundsmæssige forhold inden for følgende temaer:

 • Hvem er jeg?
 • Alkohol og stofmisbrug
 • Social arv
 • Vold mod børn
 • Nordisk mytologi
 • Kunst og kreativitet
 • Psykiske lidelser
 • Unge og kriminalitet
 • At flytte hjemmefra
 • Social-sundhed-psykologi

Formålet med valgfaget fodbold er, at de unge, drenge og piger, uanset niveau, bliver en del af et fællesskab, hvor bevægelse, samarbejde, tekniske og taktiske aktiviteter er i fokus. Det skal være sjovt for alle, og eleverne skal udvikle sig som fodboldspillere.

Vi spiller kampe mod de lokale skoler og deltager i år i skoleligaen. 

I sommerhalvåret spiller vi på Herning KFUM's kunstbane, og i vinterhalvåret rykker vi indendørs i Holing.

Det er obligatorisk at købe en tøjpakke (500 kr.). Derudover skal man have fodboldstøvler, benskinner og indendørssko. 

Obligatorisk undervisning med afsæt i en ugentlig projektdag, hvor der tages udgangspunkt i elevens uddannelses-/karriereønsker og interesser, som man kan få mulighed for at afprøve. Dette kan for eksempel være:

 

· Brobygning og undervisning i samtlige ungdomsuddannelser i Herning Kommune 

· Uddannelsespraktik/virksomhedspraktik.

· Virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagpersoner.

· Uddannelsesvejledning via personlige samtaler

· Bevidsthed om egne kompetencer

· Viden om arbejdsmarkedets muligheder

· Forberedelse til arbejdslivet

 

Der vil være mulighed for at vælge mellem mange forskellige uddannelser at gennemføre projekter i. Projekterne gennemføres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne i Herning. 

Sundhed og fitness er et fag med plads til fordybelse i de mange facetter indenfor fitness. 

Eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige træningsformer i fitnesscenteret. Der vil være fordybelse i fitnessteori, herunder træningsperiodisering, kostråd, anatomi og fysiologi.

Valgfaget er for elever, der gerne vil nørde styrketræning, konditionstræning og den teoretisk baggrundsviden, som ligger til grund for, hvordan man træner hårdt og fornuftigt.

Valgfaget Fashion Design giver elever mulighed for at designe og sy deres eget tøj. 

Undervisningen har fokus på at få eleverne til at skabe nyt ud af stofstykker eller ved at redesigne deres eget tøj fra skabet, som de ønsker at give et frisk pust. I forløbet lærer eleverne at bruge en symaskine og en overlocker. Der vil også være undervisning i forskellige systeknikker, og hvordan man designer egne mønstre eller arbejder med færdige mønstre.

Målet er at lave produkter som short og nederdele eller kjoler og T-shirts. 

Valgfaget "Den lille tømrer" har til formål at udfolde elevernes kreative evner

Udgangspunktet i undervisningen er at bygge et shelter ud fra en byggevejledning, som eleverne selv skal tyde korrekt og derudfra bestille relevante byggematerialer. Der skal lægges en arbejdsplan for byggeprocessen, og opførelsen sker i hold af to.

Til slut i valgfagsforløbet skal to sheltere stå som færdige produkter, der efter processen skal sælges. Derfor lærer eleverne også om brugen af diverse værktøj for at få et håndværksmæssigt korrekt produkt. 


Linjefag

Elever skal kunne lide at bevæge sig og bruge sin krop, hvis linjefaget Idrætslinje er på skoleskemaet.

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige former for boldspil, og formålet er at få eleverne til at arbejde hen imod at præstere individuelt og som et hold. Faget er med til at fokusere på aktivitet og sundhed i hverdagen og at indgå i et sportsligt fællesskab med andre.

Linjefaget foregår i Sportscenteret i Holing.

Førstehjælp er et linjefag, der giver elever kendskab til og indblik i den relevante information om førstehjælp

Undervisningen består som udgangspunkt i at give eleverne den obligatoriske færdselsrelaterede førstehjælpsbevis til bil. Dette fag henvender sig derfor primært til elever, som skal erhverve sig kørekort. 

Det er obligatorisk at deltage i alle lektioner for at få udskrevet et bevis, som dernæst er gyldig i et år. 

Linjefaget har også ekstra tillægsmoduler, der er relevant for eleverne i opstående hverdagsulykker. 

Linjefaget E-sport er for elever, der kender alle genveje i CS:GO, og også elever med intet kendskab til computerspillet, men som ønsker e-sport på skoleskemaet.

Undervisningen foregår i samarbejde med Herning E-sport. Undervisningen varetages af erfarne instruktører og finder sted i Herning E-sports lokaler i Huset no. 7. 

Eleverne skal være motiverede for at dygtiggøre sig inden for E-sport uanset startniveau.

Der vil primært på linjefaget blive undervist i CS:GO.

Det nødvendige udstyr stiller skolen til rådighed.

Linjefaget fodbold er for elever, der vil være en del af et fodboldfællesskab.

Målet med undervisningen er, at de unge, uanset niveau, oplever et fællesskab, hvor bevægelse, samarbejde, tekniske og taktiske aktiviteter er i fokus. Der skal være en rar stemning, som kan bidrage til at eleverne udvikler sig som fodboldspillere.

Træningen foregår på Herning KFUM's kunstbane. Efter hver træning vil undervisningen fortsætte med workshops, hvor video af kamp, dataindsamling og analyse, samt vurdering af fremadrettede fokuspunkter for holdet og den enkelte spiller er i fokus.

Sprog og kultur er linjefaget, hvor tekster, film og musik er i fokus. Litteraturen omhandler britisk og amerikansk historie, samfund, kultur og sprog.

Formålet er at styrke eleverne i engelskkundskaber, og derfor vil undervisningen både være på engelsk og dansk. 

Undervejs i faget vil eleverne opnå en bredere viden om det britiske og det amerikanske samfund og få indblik i forskellen på de to sprog. Der sker gennem forskellige emner:

 • Hvad kendetegner amerikansk og britisk identitet?
 • Multikultur i Storbritannien 
 • Den amerikanske drøm
 • British English vs American English
 • Popkultur og Hollywood
 • Musik og film

 

Billedkunst er for elever, der ønsker at være kreative og tænker ud af boksen.

I undervisningen vil eleverne få mulighed for at arbejde i både rummelige og flade dimensioner. Det kommer til udtryk i disse produkter, eleverne laver gennem linjefagets forløb:

 • Træskulptur
 • Collage
 • Maleri

Værkstedslinjen er linjefaget, hvor både hænderne og hovedet skal arbejde. 

Formålet er at løse små design- og ingeniøropgaver, som primært er i træ. Der skal derfor arbejdes med alt fra skruemaskiner og andet værktøj til elektrisk stiksav. 

Undervejs i faget vil eleverne få en bred viden og praktisk erfaring. Det sker gennem udarbejdelse af disse projekter:

 • en kastemaskine, som skal bruges i en middelalderkamp
 • et transportbånd med en skruemaskine som motor
 • en sæbekassebil
 • møbler, som selv designes
 • redesign af møbler

Kreativ linje er for elever, der ønsker at fordybe sig og være kreative inden for design.

Undervisningen vil bestå af fysisk at arbejde med designidéer, som eleverne selv udtænker. Dernæst vil selve designprocessen være et forløb i undervisningen med fokus på at gøre de udtænkte produkter til en realitet. 

Elever skal udfordre sig selv og deres tankegang i fagets forløb, så der også kan opstå utraditionelle løsningsmuligheder.

Målet er blandt andet at arbejde med:

 • Upcycling af en stol
 • Redesign af tøj
 • Broderi, hækling og strikning

Obligatoriske fag

I danskfaget vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder med at læse, skrive, analysere og forstå ældre og nyere tekster som en del af en kommunikationssituation og at se dem i et samtidsperspektiv.

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleven får undervisning i at udtrykke sig præcist og varieret samt at formidle et danskfagligt stof både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

 • skriftsprog og talesprog
 • genrebegreber, sprog, stil og grammatik
 • ældre og nyere litteratur 
 • journalistiske genrer og medier - trykte og elektroniske
 • kommunikation og argumentation
 • danskfaglige begreber

 

Undervisningsmaterialet tilgås digitalt.

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve i faget ved årets afslutning.

Der er mulighed for tildeling af hjælpemidler til elever med læse-/skrivevanskeligheder.


Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

 

Matematikvejleder: Undervisning af elever med matematikvanskeligheder

Vi har god erfaring i at undervise elever med matematikvanskeligheder i 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Alle eleverne er integreret i de almindelige klasser.

Hvis man oplever matematikvanskeligheder, er det vigtigt at fortælle det ved opstart i 10. klasse, da lærerne gerne vil støtte, hjælpe og tilpasse undervisning og materialer fra starten. Ved samarbejde og fælles hjælp kan man indgå i undervisningen på lige fod med øvrige elever. 

 

I 10. klasse på Herningsholm har vi følgende hjælp til elever i matematikvanskeligheder: 

 • En matematikvejleder opdateret med den nyeste viden inden for feltet, samt engagerede matematiklærere der arbejder bevidst med at skabe en undervisning tilpasset denne elevgruppe.
 • Adgang til it-hjælpemidler, der understøtter forståelsen af det faglige indhold.
 • Mulighed for at få ekstra tid til eksamen samt at gå til prøve på særlige vilkår.
 • Differentieret undervisning og tilpassede opgaver.
 • Undervisning med fokus på arbejdshukommelsen

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig færdighed i at kunne deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk. Eleven skal kunne anvende sproget i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Ydermere skal eleven have forståelse for, hvordan man udtrykker sig skriftlig i en længere sammenhængende tekst, i forhold til modtager og situation.

 

 • Undervisningen skal igennem varierede arbejdsmetoder f.eks.: brug af it, tværfagligt samarbejde og interkulturelt indhold, danne rammer for oplevelse, fordybelse og motivation. Herudover skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur og heraf fremme deres alsidige udvikling.
 • Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan man kan anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer. Her igennem tilegner eleven sig viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund, som er en vigtig forudsætning for at begå sig i et globalt samfund. 

Dansk som andetsprog

 • er undervisning af tosprogede elever.
 • tilbydes elever, der ønsker at arbejde med og at udvikle faglige, sproglige og sociale kompetencer i tæt tilknytning til skolens øvrige fag med henblik på uddannelsesparathed.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elev forudsætninger og behov. Dansk som andetsprogstimerne varierer i ugentlige antal timer alt efter elevernes behov.

Alle elever har en lektion med klassens tid pr. uge. Klassens tid bruges til den fælles planlægning og forberedelse af f.eks. OSO-opgave, terminsprøver, generel information eller andre ting, som klasselæreren finder nyttige for eleverne. I klassens tid arbejder vi også med at skabe et godt socialt miljø.

1 time om ugen samles alle elever til en fællestime, hvor hovedoverskriften er dannelse, fællesskab og fællessang. Nogle gange kommer der gæster udefra med forskellige inputs. Andre gange står eleverne selv for indholdet. 

Emner kunne være Folketings- og Kommunalvalg, Uddannelsesvejledning, Quizzer, Rejseforedrag, orientering om kommende aktiviteter.