Studieområdet (SO) er den samlede betegnelse for syv forskellige flerfaglige forløb, som du skal igennem i løbet af dine tre år på HHX og som afsluttes med et individuelt studieområdeprojekt (SOP) på 3. år. Hvert af de syv forløb har et overodnet emne og har derudover fokus på forskellige arbejdsformer, fagligt indhold, produkter og evalueringsformer. Fælles for alle forløbene er, at du skal arbejde med almenmenneskelige spørgsmål i tilknytning til individ, virksomhed og samfund, samt kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. 

Formålene med forløbene inden for Studieområdet er mange. Overordnet er det blandt andet formålet, at udvikle din kritiske sans, din bevidsthed om fagenes identiteter og samspil, dine studiekompetencer samt din forståelse for omverdenen og dine medmennesker i et demokratisk samfund. Sidst men ikke mindst, er det også formålet med Studieområdet, at gøre dig bedre kvalificeret til at vælge din videre uddannelse eller job.