For os der vil endnu mere!

På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier former vi nutiden og fremtiden for unge, der vil. Både sig selv, hinanden og fællesskabet.

Som Herningsholmer får du andet og mere end et pensum, et eksamensbevis, et svendebrev og en studenterhue. Du får selskab på hele rejsen. Og ikke et hvilket som helst selskab – men SELSKABET.

 

SELSKABET er vores fællesbetegnelse for alle de aktiviteter, du kan vælge uden for skema og pensum undervejs i dit studie. For at give det ekstra værdi. Ekstra mening. For at give dig mere plads. Fylde ekstra selvtillid på tanken. Give dig udsigt til ekstra succes både nu og i horisonten. Og for at berige dig med endnu flere af fællesskabets glæder. Være sammen og social. Helt ind under huden.

 

SELSKABET er også en fælles passion hos lærere og elever. En kultur. Et mindset. Et livssyn. En vilje til at gå de ekstra skridt. Til at gøre mere. Ville mere. Nå endnu længere.

 

De fleste aktiviteter med SELSKABETs stempel udtænkes, planlægges og gennemføres af de enkelte uddannelsessteder, uddannelser og studieretninger under Herningsholm. Mange tiltag skabes og drives tillige af eleverne selv.

 

Nogle aktiviteter i SELSKABET er seriøse, mens andre mere handler om det sjove og sociale. Nogle er krævende, andre nemmere at gå til. Nogle tiltag er hurtige og enkle. Andre gange sætter vi det helt store apparat i gang. På tværs. Som når vi i 2025 lægger værtsby, messecenter, skole, værksteder, frivillige og organisation til kæmpebegivenheden EuroSkills.

 

Aktiviteterne i SELSKABET kan rumme tre typer indhold:

Træning

Fra lektiecafé til målrettet kompetencetræning

Konkurrencer

Skills, Young Enterprise, Georg Mohr, Science Olympiad m.fl.

Skak-træning på erhvervsgymnasiet er som puljetimeaktivitet et eksempel på en aktivitet. Fredagstræning i snedkerværkstedet er et andet eksempel.

Flere tiltag under SELSKABET favner to eller måske alle tre typer indhold på samme tid. Og det afspejler i virkeligheden hele grundtanken bag navnet. Et "selskab" kan nemlig være mange ting. En virksomhed. En gruppe mennesker med fælles ærinde. En fest. Eller en flok ligesindede, der bruger tiden og udfolder livet. Sammen. I godt selskab.

Vil du være med? Det kræver ikke særskilt tilmelding. Du er bare velkommen i SELSKABET.

Skak

Skak-træning er som puljetimeaktivitet et eksempel på Herningsholm Erhvervsgymnasium.

 

 

Social Club

Social Club er et eksempel på en aktivitet på frisøruddannelsen.