På HTX er projektarbejde en integreret del af undervisningen.

Eleverne samarbejder omkring virkelighedsnære opgaver, hvor de anvender teori og praktiske færdigheder inden for bl.a. naturvidenskab og teknologi.

Projektarbejdet fokuserer ofte på problemløsning, eksperimenter og anvendelse af forskellige metodetilgange. Gennem disse projekter udvikler eleverne ikke kun deres faglige kompetencer, men også deres evne til at indgå i teamwork, kreativitet og formidling af resultater.

Projektarbejdet bidrager desuden til det helt særlige fællesskab, som man finder på HTX, hvor eleverne hjælper hinanden på tværs af fag og klasser.

 

Se herunder, hvilke forskellige projekter HTX-elever har kastet sig ud i:

I værkstedet bliver der konstrueret og udarbejdet en plan for byggeriet. Efterfølgende skal planen så udarbejdes i værkstedet, som var det en virkelighedsnær entreprenøropgave.

Deltagerne i forsøget skal i en periode dagligt bade i 10 grader varmt vand i 2,5 minutter. Efterfølgende skal deres reaktionsevne testes.

Eleverne er begyndt helt fra bunden med at sammensætte de korrekte ingredienser for at lave en solcreme, der ikke indeholder skadelige kemikalier, som kan ødelægge det maritime økosystem.

Eleverne har udarbejdet en hjemmeside og programmet et computerspil i deres projekt for at hjælpe skoleelever med matematiske udfordringer i skolen.

Eleverne har i projektet lavet Soxhlet, hvor de har udvundet fedtet fra deres hampeprotein for at se, hvor meget fedt det indeholdt.

Projektet indeholder udførelsen af forskellige arbejdsprocesser, der blandt andet indebærer en undersøgelse af målgruppens holdning til projektets design.

Eleverne har brugt Spirulina, der er en grøn fersk- og saltvandsalge. I deres forsøg vil de gerne finde alternative proteinkilder, der kan mindske klimaaftrykket fra kødproduktionen, og derfor forsøger at tilsætte det til pasta.

Eleverne bygger en spejderhytte fra bunden, hvor elementer til terrændækket og trækonstruktionen skal være snorlige, inden de kan kaste sig ud i at mure facaden.