Vil du gerne den lige vej til en fremtid inden for handel, kontor, salg, service og det at skabe gode oplevelser for kunderne, så er dette fagretningen for dig. 

Du vil her få kendskab til følgende uddannelser:

Du får viden om, hvilke forventninger, krav og arbejdsprofiler der er for de forskellige uddannelser, og du får kendskab til brancherne ved selv at få fingrene i faget og dermed blive klogere på, hvilken retning du skal vælge.

Aktiviteter i fagretningen

Fagretningen henvender sig til dig, der har interesse for et eller flere af følgende områder: salgs- og indkøbsprocesser, digital handel, distribution og lagerstyring, planlægning af event efter kundens behov, administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab, god service og personlig fremtræden i virksomheden.

Du kommer til at arbejde med følgende temaer på introducerende niveau: idéudvikling, analyse, logistik, økonomi, forretningsgange, intern og ekstern kommunikation, kundeadfærd, digital handel, salg, etik og markedsføring.

Din skoledag

På EUD/EUX Business skal du have en række fag på højere niveau end på de fleste erhvervsuddannelser. Du skal derfor være indstillet på, at der kræves noget ekstra af dig, hvis du vælger denne fagretning. I slutningen af grundforløb 1 vælger du, om du vil tage den resterende del af din uddannelse som EUX eller EUD.

Gennem tværfaglige projekter vil du blive præsenteret for cases (problemstillinger), som kan opstå på din fremtidige arbejdsplads, og du vil lære, hvordan du bedst kan løse disse opgaver ved at arbejde i teams.

Fagretningen tager afsæt i praktiske projekter som fx udvikling af forskellige forretningsmodeller.

Herning eller Ikast?

EUD/EUX Business udbydes både i Herning og i Ikast, så du kan vælge det forløb, der passer dig bedst geografisk, efter skolestørrelse eller hvis du gerne vil kombinere dit EUX-studie med eliteidræt.  

EUD/EUX Business i Herning foregår i Handelshuset på Tingvej, hvor du kommer til at gå på sammen med eleverne på handels- og kontoruddannelserne og på campusområdet sammen med de øvrige erhvervsuddannelser og HHX og HTX.

EUD/EUX Business i Ikast er en mindre skole, så er du ikke til den store skole med mange elever, er her et godt alternativ. I Ikast er der tillige plads til eliteidræt, da undervisningen er tilrettelagt, så der er plads til morgentræning 3 gange i ugen. Dyrker du ikke eliteidræt, men bare kan godt lide at møde lidt senere, så er EUD/EUX Business i Ikast også tilbuddet til dig. 

Klar til praktik

Fagretningen giver dig også viden om, hvordan du gør dig klar til praktikpladssøgning og får skrevet en ansøgning, så der er fokus på det, der sælger dig bedst muligt til din kommende praktikplads.


Fagretningen er tilknyttet hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice.


Vil du vide mere?

Martin Lyhne Holmgaard
Uddannelsesdirektør